serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D05 Sustancias Macromoleculares .
D05.750 Polmeros .
D05.750.078 Biopolmeros .
D05.750.078.730 Protenas de Microfilamentos .
D05.750.078.730.475 Miosinas .
D05.750.078.730.475.470 Miosina Tipo I .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.040 cido Anhdrido Hidrolasas .
D08.811.277.040.025 Adenosina Trifosfatasas .
D08.811.277.040.025.193 Protenas Motoras Moleculares .
D08.811.277.040.025.193.750 Miosinas .
D08.811.277.040.025.193.750.500 Miosina Tipo I .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.696 Fosfotransferasas .
D08.811.913.696.445 Nucleotidiltransferasas .
D08.811.913.696.445.308 ADN Nucleotidiltransferasas .
D08.811.913.696.445.308.300 ADN Polimerasa Dirigida por ADN .
D08.811.913.696.445.308.300.225 ADN Polimerasa I .
D08.811.913.696.620 Fosfotransferasas (Aceptor de Grupo Alcohol) .
D08.811.913.696.620.682 Protenas Quinasas .
D08.811.913.696.620.682.725 Protenas Tirosina Quinasas .
D08.811.913.696.620.682.725.400 Protenas Tirosina Quinasas Receptoras .
D08.811.913.696.620.682.725.400.185 Receptor IGF Tipo 1 .
D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.644 Pptidos .
D12.644.360 Pptidos y Protenas de Sealizacin Intracelular .
D12.644.360.420 Protenas Quimiotcticas Aceptoras de Metilo .
D12.776 Protenas .
D12.776.097 Protenas Bacterianas .
D12.776.097.533 Protenas Quimiotcticas Aceptoras de Metilo .
D12.776.124 Protenas Sanguneas .
D12.776.124.050 Protenas de Fase Aguda .
D12.776.124.050.250 Fibringeno .
D12.776.124.125 Factores de Coagulacin Sangunea .
D12.776.124.125.500 Fibringeno .
D12.776.157 Protenas Portadoras .
D12.776.157.125 Protenas de Unin al Calcio .
D12.776.157.125.050 Anexinas .
D12.776.157.125.050.100 Anexina A5 .
D12.776.210 Protenas Contrctiles .
D12.776.210.500 Protenas Musculares .
D12.776.210.500.600 Miosinas .
D12.776.210.500.600.465 Miosina Tipo I .
D12.776.220 Protenas del Citoesqueleto .
D12.776.220.525 Protenas de Microfilamentos .
D12.776.220.525.475 Miosinas .
D12.776.220.525.475.470 Miosina Tipo I .
D12.776.476 Pptidos y Protenas de Sealizacin Intracelular .
D12.776.476.420 Protenas Quimiotcticas Aceptoras de Metilo .
D12.776.543 Protenas de la Membrana .
D12.776.543.750 Receptores de Superficie Celular .
D12.776.543.750.054 Protenas Quimiotcticas Aceptoras de Metilo .
D12.776.543.750.630 Protenas Tirosina Quinasas Receptoras .
D12.776.543.750.630.468 Receptor IGF Tipo 1 .
D12.776.543.750.750 Receptores de Pptidos .
D12.776.543.750.750.400 Receptores de Factores de Crecimiento .
D12.776.543.750.750.400.780 Receptores de Somatomedina .
D12.776.543.750.750.400.780.400 Receptor IGF Tipo 1 .
D12.776.631 Protenas del Tejido Nervioso .
D12.776.631.750 Sinapsinas .
D12.776.744 Fosfoprotenas .
D12.776.744.840 Sinapsinas .
D12.776.811 Precursores de Protenas .
D12.776.811.300 Fibringeno .
D13 cidos Nucleicos, Nucletidos y Nuclesidos .
D13.695 Nucletidos .
D13.695.578 Polinucletidos .
D13.695.578.550 Polirribonucletidos .
D13.695.578.550.650 Poli I .
D23 Factores Biolgicos .
D23.119 Factores de Coagulacin Sangunea .
D23.119.490 Fibringeno .
E02 Teraputica .
E02.190 Terapias Complementarias .
E02.190.525 Terapias Mente-Cuerpo .
E02.190.525.890 Tai Ji .
E02.779 Modalidades de Fisioterapia .
E02.779.474 Tcnicas de Ejercicio con Movimientos .
E02.779.474.913 Tai Ji .
G04 Fenmenos Fisiolgicos Celulares .
G04.144 Ciclo Celular .
G04.144.220 Divisin Celular .
G04.144.220.220 Divisin del Ncleo Celular .
G04.144.220.220.687 Meiosis .
G04.144.220.220.687.444 Profase Meitica I .
G05 Fenmenos Genticos .
G05.113 Divisin Celular .
G05.113.220 Divisin del Ncleo Celular .
G05.113.220.687 Meiosis .
G05.113.220.687.500 Profase Meitica I .
I03 Actividades Humanas .
I03.450 Actividades Recreativas .
I03.450.642 Recreacin .
I03.450.642.845 Deportes .
I03.450.642.845.560 Artes Marciales .
I03.450.642.845.560.500 Tai Ji .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
ADN Polimerasa I .
ADN Polimerasa I ADN-Dependiente .
Pol I .
Fragmento de Klenow .
ADN Polimerasa alfa .
DNA Polimerasa I .
DNA Polimerasa I DNA-Dependiente .
DNA Polimerasa alfa .
Polimerasa I del ADN ADN-Dependiente .
Polimerasa alfa del ADN .
0.51
 
Poli I .
Polinucletidos de Inosina .
cidos Poliinosnicos .
0.49
 
Anexina A5 .
Anexina V .
Protena Anticoagulante I Placentaria .
Protena I de Anticoagulante Placentario .
Ancorina CII .
Calfobindina I .
Endonexina II .
Lipocortina V .
PAP-I .
0.48
 
Sinapsinas .
Sinapsina I .
Sinapsina II .
Sinapsina III .
Protena I .
Protena II .
0.48
 
Fibringeno .
Factor I .
Factor I de Coagulacin .
0.46
 
Profase Meitica I .
Cigoteno .
Diacinesis .
Diploteno .
Etapa de Cigoteno .
Etapa de Diacinesis .
Etapa de Diploteno .
Etapa de Leptoteno .
Etapa de Zigoteno .
Fase Cigoteno .
Fase Diacinesis .
Fase Diploteno .
Fase Leptoteno .
Fase Zigoteno .
Leptoteno .
Zigoteno .
Profase 1 .
Profase I .
Profase Meitica 1 .
0.45
 
Protenas Quimiotcticas Aceptoras de Metilo .
MACP-I .
MACP-II .
Protena Quimiotctica Aceptora de Metilo 1 .
Protena Quimiotctica Aceptora de Metilo 2 .
Protena Quimiotctica Aceptora de Metilo 3 .
Protena Quimiotctica Aceptora de Metilo I .
Protena Quimiotctica Aceptora de Metilo II .
Protena Quimiotctica Aceptora de Metilo III .
Protena Quimiotctica de Aceptacin de Metilo 1 .
Protena Quimiotctica de Aceptacin de Metilo 2 .
Protena Quimiotctica de Aceptacin de Metilo 3 .
Protena Quimiotctica de Aceptacin de Metilo I .
Protena Quimiotctica de Aceptacin de Metilo II .
Protena Quimiotctica de Aceptacin de Metilo III .
Protenas Quimiotcticas Aceptadoras de Metilo .
Protenas Quimiotcticas de Aceptacin de Metilo .
0.44
 
Tai Ji .
T'ai Chi .
Tai Chi .
Tai Ji Quan .
Tai-i .
Taiji .
Taijiquan .
0.44
 
Receptor IGF Tipo 1 .
Receptor IGF-I .
Receptor Similar a Insulina de Factor de Crecimiento I .
Receptor Similar a Insulina de Factor de Crecimiento Tipo 1 .
RECEPTORES FCI-I .
RECEPTORES DE SOMATOMEDINA C .
RECEPTORES DE FACTOR I DEL CRECIMIENTO SIMILAR A LA INSULINA .
RECEPTOR FCI TIPO 1 .
RECEPTOR FCI TIPO I .
RECEPTOR IGF TIPO I .
RECEPTORES F-I-CI .
0.44
 
Miosina Tipo I .
Miosina I .
Miosina Ia .
Miosina Ib .
0.43