serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.491 Iminas .
D02.491.567 Iminoazúcares .
D02.491.567.500 Iminopiranosas .
D02.491.567.500.033 1-Desoxinojirimicina .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.132 Alcaloides .
D03.132.014 1-Desoxinojirimicina .
D03.383 Compuestos Heterocíclicos con 1 Anillo .
D03.383.621 Piperidinas .
D03.383.621.300 Iminopiranosas .
D03.383.621.300.033 1-Desoxinojirimicina .
D03.383.742 Pirimidinas .
D03.383.742.680 Nucleósidos de Pirimidina .
D03.383.742.680.245 Citidina .
D03.383.742.680.245.500 Desoxicitidina .
D03.383.742.680.350 Formicinas .
D03.383.742.680.350.200 Coformicina .
D03.383.742.680.350.200.700 Pentostatina .
D03.633 Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocíclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.759 Purinas .
D03.633.100.759.590 Nucleósidos de Purina .
D03.633.100.759.590.454 Guanosina .
D03.633.100.759.590.454.240 Desoxiguanosina .
D04 Compuestos Policíclicos .
D04.210 Compuestos de Anillos Fusionados .
D04.210.500 Esteroides .
D04.210.500.105 Ácidos y Sales Biliares .
D04.210.500.105.225 Ácidos Cólicos .
D04.210.500.105.225.272 Ácido Desoxicólico .
D04.210.500.105.225.272.411 Ácido Glicodesoxicólico .
D04.210.500.105.225.400 Ácido Glicocólico .
D04.210.500.105.225.400.380 Ácido Glicodesoxicólico .
D04.210.500.221 Colanos .
D04.210.500.221.430 Ácidos Cólicos .
D04.210.500.221.430.342 Ácido Desoxicólico .
D04.210.500.221.430.342.400 Ácido Glicodesoxicólico .
D04.210.500.221.430.484 Ácido Glicocólico .
D04.210.500.221.430.484.430 Ácido Glicodesoxicólico .
D04.210.500.745 Pregnanos .
D04.210.500.745.432 Pregnadienos .
D04.210.500.745.432.719 Pregnadienodioles .
D04.210.500.745.432.719.260 Desoximetasona .
D04.210.500.908 Esteroides Fluorados .
D04.210.500.908.238 Dexametasona .
D04.210.500.908.238.250 Desoximetasona .
D09 Carbohidratos .
D09.254 Desoxiazúcares .
D09.254.799 Ramnosa .
D09.553 Iminoazúcares .
D09.553.500 Iminopiranosas .
D09.553.500.033 1-Desoxinojirimicina .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.125 Aminoácidos .
D12.125.481 Glicina .
D12.125.481.700 Glicinas N-Sustituídas .
D12.125.481.700.249 Ácido Glicocólico .
D12.125.481.700.249.420 Ácido Glicodesoxicólico .
D13 Ácidos Nucleicos, Nucleótidos y Nucleósidos .
D13.570 Nucleósidos .
D13.570.230 Desoxirribonucleósidos .
D13.570.230.329 Desoxicitidina .
D13.570.230.360 Desoxiguanosina .
D13.570.230.677 Pentostatina .
D13.570.583 Nucleósidos de Purina .
D13.570.583.454 Guanosina .
D13.570.583.454.240 Desoxiguanosina .
D13.570.685 Nucleósidos de Pirimidina .
D13.570.685.245 Citidina .
D13.570.685.245.500 Desoxicitidina .
D13.570.685.350 Formicinas .
D13.570.685.350.200 Coformicina .
D13.570.685.350.200.700 Pentostatina .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
1-Desoxinojirimicina .
1-Desoximanojirimicina .
1,5-Desoxi-1,5-imino-D-manitol .
1.00
 
Ramnosa .
Desoximanosa .
0.57
 
Desoximetasona .
Desoxidexametasona .
0.40
 
Desoxicitidina .
0.39
 
Ácido Glicodesoxicólico .
Desoxicolilglicina .
Desoxicolato de Glicina .
Glicodesoxicolato .
0.37
 
Desoxiguanosina .
0.37
 
Pentostatina .
2'-Desoxicoformicina .
0.37
 
Ácido Desoxicólico .
Desoxicolato .
0.35