serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.241 Ácidos Carboxílicos .
D02.241.081 Ácidos Acíclicos .
D02.241.081.844 Azúcares Ácidos .
D02.241.081.844.387 Ácidos Glicéricos .
D02.241.081.844.387.388 Ácidos Difosfoglicéricos .
D02.241.081.844.387.388.175 2,3-Difosfoglicerato .
D02.241.511 Hidroxiácidos .
D02.241.511.902 Azúcares Ácidos .
D02.241.511.902.387 Ácidos Glicéricos .
D02.241.511.902.387.388 Ácidos Difosfoglicéricos .
D02.241.511.902.387.388.175 2,3-Difosfoglicerato .
D02.705 Compuestos Organofosforados .
D02.705.400 Organofosfatos .
D02.705.400.140 Ácidos Difosfoglicéricos .
D02.705.400.140.175 2,3-Difosfoglicerato .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.383 Compuestos Heterocíclicos con 1 Anillo .
D03.383.742 Pirimidinas .
D03.383.742.680 Nucleósidos de Pirimidina .
D03.383.742.680.245 Citidina .
D03.383.742.680.245.500 Desoxicitidina .
D03.383.742.680.245.500.950 Zalcitabina .
D03.383.742.680.245.500.950.500 Lamivudine .
D03.383.742.680.705 Timidina .
D03.383.742.680.705.875 Estavudina .
D03.633 Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocíclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.759 Purinas .
D03.633.100.759.590 Nucleósidos de Purina .
D03.633.100.759.590.138 Adenosina .
D03.633.100.759.590.138.325 Desoxiadenosinas .
D03.633.100.759.590.138.325.105 Didesoxiadenosina .
D03.633.100.759.590.616 Inosina .
D03.633.100.759.590.616.130 Didanosina .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.225 Transferasas Alquil y Aril .
D08.811.913.225.250 3-Desoxi-7-Fosfoheptulonato Sintasa .
D09 Carbohidratos .
D09.811 Azúcares Ácidos .
D09.811.366 Ácidos Glicéricos .
D09.811.366.388 Ácidos Difosfoglicéricos .
D09.811.366.388.175 2,3-Difosfoglicerato .
D13 Ácidos Nucleicos, Nucleótidos y Nucleósidos .
D13.570 Nucleósidos .
D13.570.230 Desoxirribonucleósidos .
D13.570.230.229 Desoxiadenosinas .
D13.570.230.229.105 Didesoxiadenosina .
D13.570.230.329 Desoxicitidina .
D13.570.230.329.950 Zalcitabina .
D13.570.230.329.950.500 Lamivudine .
D13.570.230.500 Didesoxinucleósidos .
D13.570.230.500.090 Didanosina .
D13.570.230.500.105 Didesoxiadenosina .
D13.570.230.500.850 Estavudina .
D13.570.230.500.925 Zalcitabina .
D13.570.230.500.925.500 Lamivudine .
D13.570.230.855 Timidina .
D13.570.230.855.875 Estavudina .
D13.570.583 Nucleósidos de Purina .
D13.570.583.138 Adenosina .
D13.570.583.138.325 Desoxiadenosinas .
D13.570.583.138.325.105 Didesoxiadenosina .
D13.570.583.616 Inosina .
D13.570.583.616.130 Didanosina .
D13.570.685 Nucleósidos de Pirimidina .
D13.570.685.245 Citidina .
D13.570.685.245.500 Desoxicitidina .
D13.570.685.245.500.950 Zalcitabina .
D13.570.685.245.500.950.500 Lamivudine .
D13.570.685.705 Timidina .
D13.570.685.705.875 Estavudina .
D13.570.800 Ribonucleósidos .
D13.570.800.573 Inosina .
D13.570.800.573.130 Didanosina .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Estavudina .
D4T 19125 .
2',3'-Didehidro-3'-desoxitimidina .
1.00
 
Zalcitabina .
ddC (Antiviral) .
2',3'-Didesoxicitidina .
Didesoxicitidina .
0.78
 
Lamivudine .
2',3'-Didesoxi-3'-tiacitidina .
3TC 20999 .
0.75
 
Didanosina .
ddI (Antiviral) .
2',3'-Didesoxiinosina .
Didesoxiinosina .
0.71
 
Didesoxiadenosina .
ddA (Antiviral) .
2',3'-Didesoxiadenosina .
0.70
 
Didesoxinucleósidos .
Didesoxirribonucleósidos .
2',3'-Didesoxinucleósidos .
0.65
 
3-Desoxi-7-Fosfoheptulonato Sintasa .
2-Deshidro-3-Desoxifosfoheptonato Aldolasa .
3-Desoxiarabinoheptulosonato-7-Fosfato Sintetasa .
DAHP Sintasa .
Fosfo-2-Ceto-3-Desoxiheptonato Aldolasa .
2-Dehidro-3-Desoxifosfoheptonato Aldolasa .
3-Desoxiarabinoheptulosonato 7-Fosfato Sintetasa .
0.53
 
2,3-Difosfoglicerato .
2,3-Bisfosfoglicerato .
Ácido 2,3-Difosfoglicérico .
2,3-DPG .
0.51