serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.657 Oxidorreductasas Actuantes sobre Donantes de Grupos Aldehído u Oxo .
D08.811.682.657.350 Cetona Oxidorreductasas .
D08.811.682.657.350.760 3-Metil-2-Oxobutanoato Deshidrogenasa (Lipoamida) .
D08.811.682.657.350.825 2-Oxoisovalerato Deshidrogenasa (Acilante) .
D08.811.682.660 Oxidorreductasas actuantes sobre Donantes de Grupo CH-CH .
D08.811.682.660.150 Acil-CoA Deshidrogenasas .
D08.811.682.660.150.100 Acil-CoA Deshidrogenasa .
D08.811.682.660.462 Isovaleril-CoA Deshidrogenasa .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.331 Flavoproteínas .
D12.776.331.099 Acil-CoA Deshidrogenasa .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
2-Oxoisovalerato Deshidrogenasa (Acilante) .
1.00
 
3-Metil-2-Oxobutanoato Deshidrogenasa (Lipoamida) .
2-Oxoisovalerato Deshidrogenasa (Lipoamida) .
0.80
 
Acil-CoA Deshidrogenasa .
Acilo-CoA Deshidrogenasa .
0.51
 
Isovaleril-CoA Deshidrogenasa .
0.51
 
Oxidorreductasas .
Deshidrogenasas .
Oxidasas .
Reductasas .
Dehidrogenasas .
0.50
 
Acil-CoA Deshidrogenasas .
Acilo-CoA Deshidrogenasas .
Acil CoA Deshidrogenasas .
0.50