serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.241 Ácidos Carboxílicos .
D02.241.223 Ácidos Carbocíclicos .
D02.241.223.100 Benzoatos .
D02.241.223.100.050 Aminobenzoatos .
D02.241.223.100.050.300 metaminobenzoatos .
D02.241.223.100.050.300.500 Mesalamina .
D02.241.223.100.050.500 para-Aminobenzoatos .
D02.241.223.100.050.500.642 Ácido Aminosalicílico .
D02.241.223.100.300 Hidroxibenzoatos .
D02.241.223.100.300.595 Salicilatos .
D02.241.223.100.300.595.100 Ácidos Aminosalicílicos .
D02.241.223.100.300.595.100.060 Ácido Aminosalicílico .
D02.241.223.100.300.595.100.540 Mesalamina .
D02.241.511 Hidroxiácidos .
D02.241.511.390 Hidroxibenzoatos .
D02.241.511.390.595 Salicilatos .
D02.241.511.390.595.100 Ácidos Aminosalicílicos .
D02.241.511.390.595.100.060 Ácido Aminosalicílico .
D02.241.511.390.595.100.540 Mesalamina .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.127 Benzoatos .
D02.455.426.559.389.127.020 Aminobenzoatos .
D02.455.426.559.389.127.020.452 metaminobenzoatos .
D02.455.426.559.389.127.020.452.750 Mesalamina .
D02.455.426.559.389.127.020.937 para-Aminobenzoatos .
D02.455.426.559.389.127.020.937.642 Ácido Aminosalicílico .
D02.455.426.559.389.127.281 Hidroxibenzoatos .
D02.455.426.559.389.127.281.595 Salicilatos .
D02.455.426.559.389.127.281.595.100 Ácidos Aminosalicílicos .
D02.455.426.559.389.127.281.595.100.060 Ácido Aminosalicílico .
D02.455.426.559.389.127.281.595.100.540 Mesalamina .
D02.455.426.559.389.657 Fenoles .
D02.455.426.559.389.657.410 Hidroxibenzoatos .
D02.455.426.559.389.657.410.595 Salicilatos .
D02.455.426.559.389.657.410.595.100 Ácidos Aminosalicílicos .
D02.455.426.559.389.657.410.595.100.060 Ácido Aminosalicílico .
D02.455.426.559.389.657.410.595.100.540 Mesalamina .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.050 Aciltransferasas .
D08.811.913.050.276 5-Aminolevulinato Sintetasa .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.111 Fenómenos Bioquímicos .
G02.111.012 Acilación .
G02.111.012.055 Aminoacilación .
G02.111.660 Biosíntesis de Péptidos .
G02.111.660.050 Aminoacilación .
G02.607 Fenómenos de Química Orgánica .
G02.607.063 Acilación .
G02.607.063.526 Aminoacilación .
G03 Metabolismo .
G03.040 Acilación .
G03.040.055 Aminoacilación .
G03.734 Biosíntesis de Péptidos .
G03.734.050 Aminoacilación .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Mesalamina .
Mesalacina .
5-Aminosalicilato .
1.00
 
Ácido Aminosalicílico .
Ácido p-Aminosalicílico .
Ácido para-Aminosalicílico .
Ácido 4-Aminosalicílico .
Acido Paraaminosalicilico .
0.59
 
Ácidos Aminosalicílicos .
0.57
 
5-Aminolevulinato Sintetasa .
Ácido Aminolevulínico Sintetasa .
delta-Aminolevulinato Sintasa .
5-Aminolevulinato Sintasa .
0.52
 
Salicilatos .
Ácidos Salicílicos .
0.47
 
Aminoacilación .
Activación de Aminoácidos .
0.45