serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.241 Ácidos Carboxílicos .
D02.241.223 Ácidos Carbocíclicos .
D02.241.223.100 Benzoatos .
D02.241.223.100.300 Hidroxibenzoatos .
D02.241.223.100.300.460 Parabenos .
D02.241.511 Hidroxiácidos .
D02.241.511.390 Hidroxibenzoatos .
D02.241.511.390.460 Parabenos .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.127 Benzoatos .
D02.455.426.559.389.127.281 Hidroxibenzoatos .
D02.455.426.559.389.127.281.460 Parabenos .
D02.455.426.559.389.657 Fenoles .
D02.455.426.559.389.657.410 Hidroxibenzoatos .
D02.455.426.559.389.657.410.460 Parabenos .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.383 Compuestos Heterocíclicos con 1 Anillo .
D03.383.663 Piranos .
D03.383.663.283 Benzopiranos .
D03.383.663.283.446 Cumarinas .
D03.383.663.283.446.520 4-Hidroxicumarinas .
D03.633 Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocíclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.150 Benzopiranos .
D03.633.100.150.446 Cumarinas .
D03.633.100.150.446.520 4-Hidroxicumarinas .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.244 Citocromos .
D08.244.453 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D08.244.453.005 Hidrocarburo de Aril Hidroxilasas .
D08.244.453.005.600 Citocromo P-450 CYP2D6 .
D08.244.453.491 Familia 2 del Citocromo P450 .
D08.244.453.491.372 Citocromo P-450 CYP2D6 .
D08.244.453.498 Familia 26 del Citocromo P450 .
D08.244.453.498.500 Ácido Retinoico 4-Hidroxilasa .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.690 Oxigenasas .
D08.811.682.690.708 Oxigenasas de Función Mixta .
D08.811.682.690.708.170 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D08.811.682.690.708.170.010 Hidrocarburo de Aril Hidroxilasas .
D08.811.682.690.708.170.010.600 Citocromo P-450 CYP2D6 .
D08.811.682.690.708.170.450 Familia 2 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.450.368 Citocromo P-450 CYP2D6 .
D08.811.682.690.708.170.485 Familia 26 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.485.500 Ácido Retinoico 4-Hidroxilasa .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.422 Hemoproteínas .
D12.776.422.220 Citocromos .
D12.776.422.220.453 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D12.776.422.220.453.010 Hidrocarburo de Aril Hidroxilasas .
D12.776.422.220.453.010.600 Citocromo P-450 CYP2D6 .
D12.776.422.220.453.491 Familia 2 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.491.368 Citocromo P-450 CYP2D6 .
D12.776.422.220.453.498 Familia 26 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.498.500 Ácido Retinoico 4-Hidroxilasa .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.111 Fenómenos Bioquímicos .
G02.111.385 Hidroxilación .
G02.607 Fenómenos de Química Orgánica .
G02.607.348 Hidroxilación .
G03 Metabolismo .
G03.425 Hidroxilación .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Ácido Retinoico 4-Hidroxilasa .
AR-4-Hidroxilasa .
CYP26B1 .
CYP450 4-Hidroxilasa .
CYP26A1 .
Citocromo P-450 26B1 .
Citocromo P-450 CYP26B1 .
Citocromo P450 4-Hidroxilasa .
Enzima 26A1 del Citocromo P450 .
Enzima Citocromo P450 26A1 .
Enzima CYP26A1 .
Enzima CYP26B1 Metabolizadora del Ácido Retinoico .
Enzima Metabolizadora del Ácido Retinoico CYP26B1 .
P450RAI .
RA-4-Hidroxilasa .
1.00
 
Oxigenasas de Función Mixta .
Hidroxilasas .
Monooxigenasas .
Oxigenasas de Funciones Mixtas .
OXIDASAS DE FUNCION MIXTA .
0.61
 
4-Hidroxicumarinas .
0.59
 
Citocromo P-450 CYP2D6 .
CYP2D6 .
Debrisoquina Hidroxilasa .
Debrisoquina 4-Hidroxilasa .
0.57
 
Parabenos .
Ácidos 4-Hidroxibenzoicos .
Ácidos para-Hidroxibenzoicos .
0.55
 
Hidroxilación .
0.54