serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.040 cido Anhdrido Hidrolasas .
D08.811.277.040.025 Adenosina Trifosfatasas .
D08.811.277.040.025.314 ATPasas Tipo P .
D08.811.277.352 Esterasas .
D08.811.277.352.640 Hidrolasas Dister Fosfricas .
D08.811.277.352.640.430 Fosfodiesterasa I .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.400 Glicosiltransferasas .
D08.811.913.400.450 Hexosiltransferasas .
D08.811.913.400.450.460 Glucosiltransferasas .
D08.811.913.400.450.460.400 Fosforilasas .
D08.811.913.400.725 Pentosiltransferasa .
D08.811.913.400.725.200 ATP Fosforribosil Transferasa .
D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.776 Protenas .
D12.776.157 Protenas Portadoras .
D12.776.157.530 Protenas de Transporte de Membrana .
D12.776.157.530.813 ATPasas Tipo P .
D12.776.543 Protenas de la Membrana .
D12.776.543.585 Protenas de Transporte de Membrana .
D12.776.543.585.813 ATPasas Tipo P .
G02 Fenmenos Qumicos .
G02.111 Fenmenos Bioqumicos .
G02.111.665 Fosforilacin .
G02.607 Fenmenos de Qumica Orgnica .
G02.607.780 Fosforilacin .
G03 Metabolismo .
G03.796 Fosforilacin .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
ATPasas Tipo P .
ATPasas E1-E2 .
Trifosfatasas de Adenosina Tipo-P .
Adenosina Trifosfatasas Tipo P .
ATPasas Tipo Fosforilacin .
Adenosina Trifosfatasas Tipo Fosforilacin .
0.79
 
Fosforilasas .
Glucan Fosforilasa .
FOSFORILASA .
0.51
 
Fosforilacin .
0.50
 
Adenosina Trifosfatasas .
Adenosintrifosfatasa .
Adenosn-Trifosfatasas .
Adenosinatrifosfatasas .
Adenosintrifosfatasas .
ATPasas .
ATPasa .
0.47
 
Fosfodiesterasa I .
0.43
 
ATP Fosforribosil Transferasa .
Fosforribosil-ATP Pirofosforila .
0.43