serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A02 Sistema Musculoesquelético .
A02.835 Esqueleto .
A02.835.232 Huesos .
A02.835.232.781 Cráneo .
A02.835.232.781.324 Huesos Faciales .
A02.835.232.781.324.502 Maxilares .
A02.835.232.781.324.502.125 Proceso Alveolar .
A02.835.232.781.324.502.125.800 Alveolo Dental .
A04 Sistema Respiratorio .
A04.411 Pulmón .
A04.411.715 Alveolos Pulmonares .
A04.411.715.512 Células Epiteliales Alveolares .
A11 Células .
A11.436 Células Epiteliales .
A11.436.081 Células Epiteliales Alveolares .
A14 Sistema Estomatognático .
A14.521 Maxilares .
A14.521.125 Proceso Alveolar .
A14.521.125.800 Alveolo Dental .
A14.549 Boca 6947 .
A14.549.167 Dentición .
A14.549.167.646 Periodoncio .
A14.549.167.646.094 Proceso Alveolar .
A14.549.167.646.094.800 Alveolo Dental .
B01 Eucariotas .
B01.043 Alveolados .
C07 Enfermedades Estomatognáticas .
C07.465 Enfermedades de la Boca .
C07.465.227 Alveolo Seco .
E04 Procedimientos Quirúrgicos Operativos .
E04.545 Procedimientos Quirúrgicos Orales .
E04.545.550 Procedimientos Quirúrgicos Preprotésicos Orales .
E04.545.550.110 Alveolectomía .
E04.545.550.120 Alveoloplastia .
E06 Odontología .
E06.645 Procedimientos Quirúrgicos Orales .
E06.645.550 Procedimientos Quirúrgicos Preprotésicos Orales .
E06.645.550.110 Alveolectomía .
E06.645.550.120 Alveoloplastia .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.011 Ciencia .
SP4.011.107 Microbiología .
SP4.011.107.238 Organismos Eucariontes Unicelulares .
SP4.011.107.238.424 Alveolados .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Alveolados .
Alveolata .
1.00
 
Alveolo Seco .
Alveolitis .
Alveolalgia .
Osteítis Alveolar .
Periostitis Alveolar .
Alveolitis Seca Dolorosa .
0.74
 
Proceso Alveolar .
Cresta Alveolar .
Procesos Alveolares .
0.69
 
Alveolectomía .
0.67
 
Alveoloplastia .
0.66
 
Células Epiteliales Alveolares .
Células Epiteliales de los Alveolos Pulmonares .
Células Alveolares .
Neumocitos .
0.66
 
Alveolo Dental .
Alveolus Dentalis .
Alveolo del Diente .
Alveolos Dentales .
0.65