serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.352 Esterasas .
D08.811.277.352.640 Hidrolasas Diéster Fosfóricas .
D08.811.277.352.640.050 Anexina A3 .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.157 Proteínas Portadoras .
D12.776.157.125 Proteínas de Unión al Calcio .
D12.776.157.125.050 Anexinas .
D12.776.157.125.050.050 Anexina A1 .
D12.776.157.125.050.060 Anexina A2 .
D12.776.157.125.050.070 Anexina A3 .
D12.776.157.125.050.080 Anexina A4 .
D12.776.157.125.050.100 Anexina A5 .
D12.776.157.125.050.110 Anexina A6 .
D12.776.157.125.050.120 Anexina A7 .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Anexina A2 .
Anexina II .
Calpactina I .
Lipocortina II .
1.00
 
Anexinas .
Anexinas A8 .
Anexinas A11 .
Anexinas B9 .
Anexinas B10 .
Anexina VIII .
Anexina IX .
Anexina X .
Anexina XI .
Calcimedinas .
Calelectrinas .
Calpactinas .
Lipocortinas .
Proteínas Anticoagulantes Placentarias .
0.74
 
Anexina A1 .
Anexina I .
Calpactina II .
Lipocortina I .
0.63
 
Anexina A3 .
Anexina III .
alfa 35 Calcimedina .
Lipocortina III .
Proteína III Anticoagulante de Placenta .
PAP-III .
0.62
 
Anexina A4 .
Anexina IV .
Calelectrina 32-kDa .
Lipocortina IV .
Proteína Anticoagulante II Placentaria .
Proteína II de Anticoagulante Placentario .
Calelectrina 32 kDa .
PAP-II .
Calelectrina 32 kD .
0.62
 
Anexina A5 .
Anexina V .
Proteína Anticoagulante I Placentaria .
Proteína I de Anticoagulante Placentario .
Ancorina CII .
Calfobindina I .
Endonexina II .
Lipocortina V .
PAP-I .
0.61
 
Anexina A6 .
Anexina VI .
Calcimedina 67-kDa .
Calelectrina 67-kDa .
Calfobindina II .
Lipocortina VI .
Calcimedina 67-kD .
Calelectrina 67-kD .
Calcimedina 67 kD .
Calelectrina 67 kD .
0.60
 
Anexina A7 .
Anexina VII .
Sinexina .
0.60