serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.520 Liasas .
D08.811.520.300 Liasas de Carbono-Azufre .
D08.811.520.300.500 Lactoilglutatin Liasa .
D09 Carbohidratos .
D09.400 Glicoconjugados .
D09.400.420 Glicopptidos .
D09.408 Glicsidos .
D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.644 Pptidos .
D12.644.233 Glicopptidos .
D12.776 Protenas .
D12.776.124 Protenas Sanguneas .
D12.776.124.117 beta 2 Glicoprotena I .
D12.776.124.270 Fibrina .
D12.776.157 Protenas Portadoras .
D12.776.157.125 Protenas de Unin al Calcio .
D12.776.157.125.050 Anexinas .
D12.776.157.125.050.100 Anexina A5 .
D12.776.395 Glicoprotenas .
D12.776.395.195 beta 2 Glicoprotena I .
D27 Acciones y Usos Qumicos .
D27.505 Acciones Farmacolgicas .
D27.505.954 Usos Teraputicos .
D27.505.954.122 Antiinfecciosos .
D27.505.954.122.085 Antibacterianos .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.001 Salud .
SP4.001.022 Control de Plagas .
SP4.001.022.238 Plaguicidas .
SP4.001.022.238.359 Antibacterianos .
SP4.011 Ciencia .
SP4.011.102 Biologa .
SP4.011.102.088 Antibacterianos .
VS2 Vigilancia Sanitaria de Productos .
VS2.002 Control de Medicamentos y Narcticos .
VS2.002.001 Preparaciones Farmacuticas .
VS2.002.001.012 Antibacterianos .
VS2.004 Control y Fiscalizacin de Saneantes .
VS2.004.001 Saneantes .
VS2.004.001.002 Productos con Accin Antimicrobiana .
VS2.004.001.002.006 Antibacterianos .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Antibacterianos .
Agentes Antibacterianos .
Agente Antimicobacteriano .
Agentes Antimicobacterianos .
Agentes Bactericidas .
Antibitico .
Antibiticos .
Antibacteriano .
Antimicobacteriano .
Antimicobacterianos .
Bactericida .
Bactericidas .
Frmaco Antimicobacteriano .
Frmacos Antibacterianos .
Frmacos Antibiticos .
Frmacos Antimicobacterianos .
Germicida .
Germicidas .
Medicamentos Antibiticos .
Compuestos Antibacterianos .
Antibiticos Pptidos .
Antibiticos Glicopptidos .
Antibioticos Macrolidos .
Antibioticos Aminoglicosidos .
Antibioticos Glicosidos .
0.52
 
Lactoilglutatin Liasa .
Glioxalasa I .
Metilglioxalasa .
Lactoilglutationliasa .
0.43
 
Glicopptidos .
Glucopptidos .
0.41
 
Fibrina .
Antitrombina I .
0.41
 
beta 2 Glicoprotena I .
Apolipoprotena H .
beta-2 Glicoprotena I .
beta 2 Glycoprotena I .
beta-2 Glycoprotena I .
0.41
 
Glicsidos .
0.38
 
Anexina A5 .
Anexina V .
Protena Anticoagulante I Placentaria .
Protena I de Anticoagulante Placentario .
Ancorina CII .
Calfobindina I .
Endonexina II .
Lipocortina V .
PAP-I .
0.36