serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A16 Estructuras Embrionarias .
A16.441 Gástrula .
B02 Archaea .
D13 Ácidos Nucleicos, Nucleótidos y Nucleósidos .
D13.444 Ácidos Nucleicos .
D13.444.308 ADN 12232 .
D13.444.308.180 ADN de Archaea .
D13.444.735 ARN 12333 .
D13.444.735.300 ARN de Archaea .
I01 Ciencias Sociales .
I01.076 Antropología .
I01.076.201 Antropología Cultural .
I01.076.201.208 Arqueología .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Archaea .
Archaeon .
Arqueales .
Arqueas .
Arqueón .
Arqueones .
Archaebacteria .
Archaeobacteria .
Arquebacterias .
Arqueobacterias .
1.00
 
Gástrula .
Arquenteron .
Blastoporo .
Gastrocelo .
Intestino Primitivo .
0.62
 
Arqueología .
Bioarqueología .
0.54
 
ARN de Archaea .
ARN Arqueal .
0.52
 
ADN de Archaea .
ADN Arqueal .
0.52