serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A02 Sistema Musculoesquelético .
A02.633 Músculos .
A02.633.567 Músculo Esquelético .
A02.633.567.450 Músculos Isquiotibiales .
A02.835 Esqueleto .
A02.835.232 Huesos .
A02.835.232.043 Huesos de la Extremidad Inferior .
A02.835.232.043.650 Huesos de la Pierna .
A02.835.232.043.650.247 Fémur .
A02.835.232.043.650.247.343 Cabeza Femoral .
A02.835.232.043.650.247.510 Cuello Femoral .
A07 Sistema Cardiovascular .
A07.231 Vasos Sanguíneos .
A07.231.114 Arterias .
A07.231.114.351 Arteria Femoral .
A07.231.908 Venas .
A07.231.908.314 Vena Femoral .
A08 Sistema Nervioso .
A08.800 Sistema Nervioso Periférico .
A08.800.800 Nervios Periféricos .
A08.800.800.720 Nervios Espinales .
A08.800.800.720.450 Plexo Lumbosacro .
A08.800.800.720.450.250 Nervio Femoral .
A10 Tejidos .
A10.690 Músculos .
A10.690.552 Músculo Estriado .
A10.690.552.500 Músculo Esquelético .
A10.690.552.500.250 Músculos Isquiotibiales .
C04 Neoplasias .
C04.588 Neoplasias por Localización .
C04.588.149 Neoplasias Óseas .
C04.588.149.276 Neoplasias Femorales .
C05 Enfermedades Musculoesqueléticas .
C05.116 Enfermedades Óseas .
C05.116.231 Neoplasias Óseas .
C05.116.231.343 Neoplasias Femorales .
C26 Heridas y Lesiones .
C26.404 Fracturas Óseas .
C26.404.061 Fracturas del Fémur .
C26.558 Traumatismos de la Pierna .
C26.558.276 Fracturas del Fémur .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Músculos Isquiotibiales .
Bíceps Femorales .
Biceps Femoris .
Semimembranoso .
Semimembranosus .
Semitendinoso .
Semitendinosus .
0.64
14188
 
Cuello Femoral .
Cuello del Fémur .
0.56
 
Cabeza Femoral .
Cabeza del Fémur .
0.53
 
Fracturas del Fémur .
Fractura Femoral .
Fracturas Femorales .
0.51
54113824
 
Vena Femoral .
0.51
 
Neoplasias Femorales .
Neoplasmas Femorales .
0.50
433753
 
Arteria Femoral .
0.49
 
Nervio Femoral .
0.48
582589