serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A11 Clulas .
A11.284 Estructuras Celulares .
A11.284.430 Espacio Intracelular .
A11.284.430.214 Citoplasma .
A11.284.430.214.190 Estructuras Citoplasmticas .
A11.284.430.214.190.875 Orgnulos .
A11.284.430.214.190.875.700 Plastidios .
A11.284.430.214.190.875.700.140 Cloroplastos .
A11.284.430.214.190.875.700.140.800 Tilacoides .
B01 Eucariotas .
B01.050 Animales .
B01.050.150 Cordados .
B01.050.150.900 Vertebrados .
B01.050.150.900.649 Mamferos .
B01.050.150.900.649.313 Euterios .
B01.050.150.900.649.313.992 Roedores .
B01.050.150.900.649.313.992.635 Muridae .
B01.050.150.900.649.313.992.635.505 Murinae .
B01.050.150.900.649.313.992.635.505.500 Ratones .
B01.050.150.900.649.313.992.635.505.500.550 Ratones Mutantes .
B01.050.150.900.649.313.992.635.505.500.550.480 Ratones Mutantes Neurolgicos .
B01.650 Plantas .
B01.650.940 Viridiplantae .
B01.650.940.800 Streptophyta .
B01.650.940.800.575 Embryophyta .
B01.650.940.800.575.912 Tracheophyta .
B01.650.940.800.575.912.250 Magnoliopsida .
B01.650.940.800.575.912.250.822 Poaceae .
B01.650.940.800.575.912.250.822.066 Bambusa .
B01.650.940.800.575.912.250.822.844 Sasa 24720 .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.352 Esterasas .
D08.811.277.352.897 Tiolster Hidrolasas .
D08.811.277.352.897.387 cido Graso Sintasas .
D08.811.277.352.897.387.100 Acido Graso Sintasa Tipo I .
D08.811.520 Liasas .
D08.811.520.241 Liasas de Carbono-Oxgeno .
D08.811.520.241.300 Hidroliasas .
D08.811.520.241.300.287 cido Graso Sintasas .
D08.811.520.241.300.287.099 Acido Graso Sintasa Tipo I .
D08.811.641 Enzimas Multifuncionales .
D08.811.641.758 Acido Graso Sintasa Tipo I .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.047 Oxidorreductasas de Alcohol .
D08.811.682.047.820 Oxidorreductasas de Alcohol Dependientes de NAD (+) y NADP (+) .
D08.811.682.047.820.196 3-Oxoacil-(Protena Transportadora de Acil) Reductasa .
D08.811.682.047.820.196.500 cido Graso Sintasas .
D08.811.682.047.820.196.500.099 Acido Graso Sintasa Tipo I .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.050 Aciltransferasas .
D08.811.913.050.134 Acetiltransferasas .
D08.811.913.050.134.029 S-Acetiltransferasa de la Protena Transportadora de Grupos Acilo .
D08.811.913.050.134.029.500 cido Graso Sintasas .
D08.811.913.050.134.029.500.100 Acido Graso Sintasa Tipo I .
D08.811.913.050.170 S-Maloniltransferasa de la Protena Transportadora de Grupos Acilo .
D08.811.913.050.170.500 cido Graso Sintasas .
D08.811.913.050.170.500.100 Acido Graso Sintasa Tipo I .
D09 Carbohidratos .
D09.698 Polisacridos .
D09.698.718 Polisacridos Bacterianos .
D09.698.718.220 Bambermicinas .
D10 Lpidos .
D10.212 Grasas .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.011 Ciencia .
SP4.011.087 Contaminacin .
SP4.011.087.718 Contaminacin Industrial .
SP4.011.087.718.439 Industrias .
SP4.011.087.718.439.130 Industria de Aceites y Grasas .
SP4.011.087.718.439.130.226 Grasas .
SP4.021 Abastecimiento de Agua .
SP4.021.212 Distribucin de Agua .
SP4.021.212.193 Tuberas .
SP4.021.212.193.869 Tuberas de Bamb .
SP4.026 Aguas del Alcantarillado .
SP4.026.252 Alcantarillado .
SP4.026.252.523 Tuberas .
SP4.026.252.523.084 Tuberas de Bamb .
SP4.046 Salud Laboral .
SP4.046.462 Industrias .
SP4.046.462.813 Industria de Aceites y Grasas .
SP4.046.462.813.974 Grasas .
VS1 Sistema de Vigilancia Sanitaria .
VS1.001 Politica Nacional de Vigilancia Sanitaria .
VS1.001.003 Administracin Sanitaria .
VS1.001.003.001 Fiscalizacin Sanitaria .
VS1.001.003.001.001 Inspeccin Sanitaria .
VS1.001.003.001.001.002 Produccin de Productos .
VS1.001.003.001.001.002.001 Control de Calidad .
VS1.001.003.001.001.002.001.005 Medicin de Riesgo .
VS1.001.003.001.001.002.001.005.001 Grado de Riesgo .
VS1.001.003.001.001.002.001.005.001.001 Grado de Riesgo I .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Sasa 24720 .
Sasa veitchii .
Bamb Grass .
Bamoograss .
Kumazasa .
Sasa albomarginata .
Sasa kurinensis .
0.72
 
Bambusa .
0.48
 
Bambermicinas .
Flavofosfolipoles .
Moenomicinas .
0.42
 
Grasas .
0.40
 
Grado de Riesgo I .
Productos de Riesgo I .
0.38
 
Tilacoides .
Grana .
Membrana Tilacoide .
0.36
 
Tuberas de Bamb .
0.36
 
Acido Graso Sintasa Tipo I .
Complejo cido Graso Sintetasa Tipo I .
complejo cido graso sintetasa de tipo I .
Complejo cido Graso Sintasa Tipo I .
0.36
 
Ratones Mutantes Neurolgicos .
Ratones Perplejos .
Ratn Perplejo .
Ratones Miedosos .
Ratn Miedoso .
Ratones Aturdidos .
Ratn Aturdido .
Ratones Bamboleantes .
Ratn Bamboleante .
Ratones Viradores .
Ratn Virador .
0.35