serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A08 Sistema Nervioso .
A08.186 Sistema Nervioso Central .
A11 Células .
A11.284 Estructuras Celulares .
A11.284.187 Cromosomas .
A11.284.187.178 Cromosomas Artificiales .
A11.284.187.178.200 Cromosomas Artificiales de Levadura .
A11.284.187.360 Cromosomas Fúngicos .
A11.284.187.360.800 Cromosomas Artificiales de Levadura .
A19 Estructuras Fúngicas .
A19.311 Cromosomas Fúngicos .
A19.311.800 Cromosomas Artificiales de Levadura .
B01 Eucariotas .
B01.050 Animales .
B01.050.150 Cordados .
B01.050.150.900 Vertebrados .
B01.050.150.900.833 Reptiles .
B01.050.150.900.833.672 Serpientes .
B01.050.150.900.833.672.125 Aletinofidios .
B01.050.150.900.833.672.125.500 Boidae .
B04 Virus .
B04.280 Virus de ADN .
B04.280.120 Circoviridae .
B04.280.120.150 Circovirus .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.543 Proteínas de la Membrana .
D12.776.543.585 Proteínas de Transporte de Membrana .
D12.776.543.585.250 Conexinas .
D12.776.543.585.250.200 Conexina 43 .
G05 Fenómenos Genéticos .
G05.360 Estructuras Genéticas .
G05.360.162 Cromosomas .
G05.360.162.178 Cromosomas Artificiales .
G05.360.162.178.200 Cromosomas Artificiales de Levadura .
G05.360.162.360 Cromosomas Fúngicos .
G05.360.162.360.800 Cromosomas Artificiales de Levadura .
G05.360.337 Vectores Genéticos .
G05.360.337.249 Cromosomas Artificiales .
G05.360.337.249.200 Cromosomas Artificiales de Levadura .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Sistema Nervioso Central .
SNC 1961 .
CNS 1961 .
1.00
 
Cromosomas Artificiales de Levadura .
Cromosomas de Levadura Artificiales .
CAL 19644 .
0.52
 
Conexina 43 .
Cx43 19629 .
0.43
 
Boidae .
Anaconda .
Boinae .
Boa 19695 .
Pitón .
0.37
 
Circovirus .
Virus de la Enfermedad del Pico y Plumas .
Circovirus Porcino .
VEPP 19641 .
0.36