serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.383 Compuestos Heterocíclicos con 1 Anillo .
D03.383.742 Pirimidinas .
D03.383.742.680 Nucleósidos de Pirimidina .
D03.383.742.680.245 Citidina .
D03.383.742.680.245.500 Desoxicitidina .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.151 Aminohidrolasas .
D08.811.277.151.486 Nucleósido Desaminasas .
D08.811.277.151.486.075 Adenosina Desaminasa .
D08.811.277.151.486.250 Citidina Desaminasa .
D08.811.277.151.486.250.500 Desaminasas APOBEC .
D08.811.277.151.486.250.500.750 Desaminasa APOBEC-3G .
D08.811.277.151.486.625 Citosina Desaminasa .
D08.811.277.151.653 Nucleótido Desaminasas .
D08.811.277.151.653.060 AMP Desaminasa .
D08.811.277.151.653.200 DCMP Desaminasa .
D08.811.520 Liasas .
D08.811.520.232 Liasas de Carbono-Nitrógeno .
D08.811.520.232.400 Amoníaco-Liasas .
D08.811.520.232.400.600 L-Serina Deshidratasa .
D13 Ácidos Nucleicos, Nucleótidos y Nucleósidos .
D13.570 Nucleósidos .
D13.570.230 Desoxirribonucleósidos .
D13.570.230.329 Desoxicitidina .
D13.570.685 Nucleósidos de Pirimidina .
D13.570.685.245 Citidina .
D13.570.685.245.500 Desoxicitidina .
D13.570.800 Ribonucleósidos .
D13.570.800.286 Citidina .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.111 Fenómenos Bioquímicos .
G02.111.192 Desaminación .
G02.607 Fenómenos de Química Orgánica .
G02.607.157 Desaminación .
G03 Metabolismo .
G03.222 Desaminación .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Citidina Desaminasa .
Citidina Aminohidrolasa .
1.00
 
Citosina Desaminasa .
0.81
 
Citidina .
Citosina Ribonucleosido .
0.70
 
DCMP Desaminasa .
Desoxicitidilato Aminohidrolasa .
Desoxicitidilato Desaminasa .
DCMF Desaminasa .
0.66
 
Desaminasa APOBEC-3G .
Citidina Desaminasa Relacionada con APOBEC .
Desaminasa APOBEC3G .
Enzima Editora APOBEC-3G dC-dU .
Proteína APOBEC-3G .
Proteína APOBEC3G .
Proteína CEM15 .
Proteína Relacionada con APOBEC .
0.65
 
Desaminación .
0.58
 
L-Serina Deshidratasa .
Serina Desaminasa .
Serina Deshidratasa .
0.56
 
AMP Desaminasa .
Adenilato Desaminasa .
AMP Aminasa .
0.55
 
Desoxicitidina .
0.55
 
Adenosina Desaminasa .
Adenosina Aminohidrolasa .
Adenosindesaminasa .
Adenosín Desaminasa .
Adenosín-Desaminasa .
Adenosindeaminasa .
Desaminasa de Adenosina .
Deaminasa de Adenosina .
0.52