serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.241 Ácidos Carboxílicos .
D02.241.081 Ácidos Acíclicos .
D02.241.081.018 Acetatos .
D02.241.081.018.386 Glicolatos .
D02.241.511 Hidroxiácidos .
D02.241.511.316 Glicolatos .
D04 Compuestos Policíclicos .
D04.210 Compuestos de Anillos Fusionados .
D04.210.500 Esteroides .
D04.210.500.105 Ácidos y Sales Biliares .
D04.210.500.105.225 Ácidos Cólicos .
D04.210.500.105.225.130 Ácido Cólico .
D04.210.500.105.225.130.330 Colatos .
D04.210.500.105.225.272 Ácido Desoxicólico .
D04.210.500.105.225.272.150 Ácido Quenodesoxicólico .
D04.210.500.105.225.272.150.350 Ácido Glicoquenodesoxicólico .
D04.210.500.105.225.272.411 Ácido Glicodesoxicólico .
D04.210.500.105.225.272.411.360 Ácido Glicoquenodesoxicólico .
D04.210.500.105.225.400 Ácido Glicocólico .
D04.210.500.105.225.400.380 Ácido Glicodesoxicólico .
D04.210.500.105.225.400.380.360 Ácido Glicoquenodesoxicólico .
D04.210.500.221 Colanos .
D04.210.500.221.430 Ácidos Cólicos .
D04.210.500.221.430.130 Ácido Cólico .
D04.210.500.221.430.130.330 Colatos .
D04.210.500.221.430.342 Ácido Desoxicólico .
D04.210.500.221.430.342.300 Ácido Quenodesoxicólico .
D04.210.500.221.430.342.300.400 Ácido Glicoquenodesoxicólico .
D04.210.500.221.430.342.400 Ácido Glicodesoxicólico .
D04.210.500.221.430.342.400.450 Ácido Glicoquenodesoxicólico .
D04.210.500.221.430.484 Ácido Glicocólico .
D04.210.500.221.430.484.430 Ácido Glicodesoxicólico .
D04.210.500.221.430.484.430.420 Ácido Glicoquenodesoxicólico .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.125 Aminoácidos .
D12.125.481 Glicina .
D12.125.481.700 Glicinas N-Sustituídas .
D12.125.481.700.249 Ácido Glicocólico .
D12.125.481.700.249.420 Ácido Glicodesoxicólico .
D12.125.481.700.249.420.400 Ácido Glicoquenodesoxicólico .
D27 Acciones y Usos Químicos .
D27.505 Acciones Farmacológicas .
D27.505.519 Mecanismos Moleculares de Acción Farmacológica .
D27.505.519.625 Neurotransmisores .
D27.505.519.625.300 Glicinérgicos .
D27.505.696 Efectos Fisiológicos de las Drogas .
D27.505.696.577 Neurotransmisores .
D27.505.696.577.300 Glicinérgicos .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Ácido Glicocólico .
Colilglicina .
Colato de Glicina .
Glicocolato .
1.00
 
Ácido Glicodesoxicólico .
Desoxicolilglicina .
Desoxicolato de Glicina .
Glicodesoxicolato .
0.69
 
Glicolatos .
0.69
 
Ácido Glicoquenodesoxicólico .
Quenodesoxicolilglicina .
Quenodesoxicolato de Glicina .
Glicoquenodesoxicolato .
Ácido Glicocenodesoxicólico .
Cenodesoxicolilglicina .
Cenodesoxicolato de Glicina .
Glicocenodesoxicolato .
0.67
 
Glicina .
Ácido Aminoacético .
0.67
 
Colatos .
Colato .
0.62
 
Glicinérgicos .
Agentes de Glicina .
Agentes Glicinérgicos .
Efecto Glicinérgico .
0.57