serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A06 Sistema Endocrino .
A06.407 Glándulas Endocrinas .
A06.407.747 Hipófisis .
A06.407.747.500 Adenohipófisis .
A06.407.747.500.500 Corticotrofos .
A06.688 Sistemas Neurosecretores .
A06.688.357 Sistema Hipotálamo-Hipofisario .
A06.688.357.750 Hipófisis .
A06.688.357.750.500 Adenohipófisis .
A06.688.357.750.500.500 Corticotrofos .
A08 Sistema Nervioso .
A08.186 Sistema Nervioso Central .
A08.186.211 Encéfalo .
A08.186.211.464 Sistema Límbico .
A08.186.211.464.497 Hipotálamo .
A08.186.211.464.497.352 Hipotálamo Medio .
A08.186.211.464.497.352.435 Sistema Hipotálamo-Hipofisario .
A08.186.211.464.497.352.435.500 Hipófisis .
A08.186.211.464.497.352.435.500.500 Adenohipófisis .
A08.186.211.464.497.352.435.500.500.500 Corticotrofos .
A08.186.211.730 Prosencéfalo .
A08.186.211.730.317 Diencéfalo .
A08.186.211.730.317.357 Hipotálamo .
A08.186.211.730.317.357.352 Hipotálamo Medio .
A08.186.211.730.317.357.352.435 Sistema Hipotálamo-Hipofisario .
A08.186.211.730.317.357.352.435.500 Hipófisis .
A08.186.211.730.317.357.352.435.500.500 Adenohipófisis .
A08.186.211.730.317.357.352.435.500.500.500 Corticotrofos .
A08.713 Sistemas Neurosecretores .
A08.713.357 Sistema Hipotálamo-Hipofisario .
A08.713.357.750 Hipófisis .
A08.713.357.750.500 Adenohipófisis .
A08.713.357.750.500.500 Corticotrofos .
A11 Células .
A11.382 Células Endocrinas .
A11.382.500 Corticotrofos .
A11.436 Células Epiteliales .
A11.436.267 Corticotrofos .
B04 Virus .
B04.123 Bacteriófagos .
B04.123.210 Corticoviridae .
B04.820 Virus ARN .
B04.820.504 Nidovirales .
B04.820.504.540 Coronaviridae .
B04.820.504.540.150 Coronavirus .
C26 Heridas y Lesiones .
C26.986 Heridas Penetrantes .
D04 Compuestos Policíclicos .
D04.210 Compuestos de Anillos Fusionados .
D04.210.500 Esteroides .
D04.210.500.745 Pregnanos .
D04.210.500.745.745 Pregnenos .
D04.210.500.745.745.183 Cortisona .
D04.210.500.745.745.654 Pregnenodionas .
D04.210.500.745.745.654.237 Corticosterona .
D04.210.500.745.745.654.600 Hidrocortisona .
D06 Hormonas, Sustitutos de Hormonas y Antagonistas de Hormonas .
D06.472 Hormonas .
D06.472.040 Corticoesteroides .
D06.472.040.585 Hidroxicorticoesteroides .
D06.472.040.585.353 11-Hidroxicorticoesteroides .
D06.472.040.585.353.237 Corticosterona .
D06.472.040.585.353.476 Hidrocortisona .
D06.472.040.585.478 17-Hidroxicorticoesteroides .
D06.472.040.585.478.195 Cortisona .
D06.472.040.585.478.392 Hidrocortisona .
D06.472.699 Hormonas Peptídicas .
D06.472.699.327 Hormonas Hipotalámicas .
D06.472.699.327.935 Proopiomelanocortina .
D06.472.699.327.935.531 Melanocortinas .
D06.472.699.327.935.531.500 Hormona Adrenocorticotrópica .
D06.472.699.631 Hormonas Hipofisarias .
D06.472.699.631.525 Hormonas Adenohipofisarias .
D06.472.699.631.525.600 Proopiomelanocortina .
D06.472.699.631.525.600.531 Melanocortinas .
D06.472.699.631.525.600.531.500 Hormona Adrenocorticotrópica .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.644 Péptidos .
D12.644.400 Neuropéptidos .
D12.644.400.400 Hormonas Hipotalámicas .
D12.644.400.400.935 Proopiomelanocortina .
D12.644.400.400.935.531 Melanocortinas .
D12.644.400.400.935.531.500 Hormona Adrenocorticotrópica .
D12.644.548 Hormonas Peptídicas .
D12.644.548.365 Hormonas Hipotalámicas .
D12.644.548.365.935 Proopiomelanocortina .
D12.644.548.365.935.531 Melanocortinas .
D12.644.548.365.935.531.500 Hormona Adrenocorticotrópica .
D12.644.548.691 Hormonas Hipofisarias .
D12.644.548.691.525 Hormonas Adenohipofisarias .
D12.644.548.691.525.690 Proopiomelanocortina .
D12.644.548.691.525.690.531 Melanocortinas .
D12.644.548.691.525.690.531.500 Hormona Adrenocorticotrópica .
D12.776 Proteínas .
D12.776.631 Proteínas del Tejido Nervioso .
D12.776.631.650 Neuropéptidos .
D12.776.631.650.405 Hormonas Hipotalámicas .
D12.776.631.650.405.935 Proopiomelanocortina .
D12.776.631.650.405.935.531 Melanocortinas .
D12.776.631.650.405.935.531.500 Hormona Adrenocorticotrópica .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Corticoviridae .
Alteromonas Fago PM2 .
Bacteriófago PM2 .
Corticovirus .
PM2 Bacteriófago .
1.00
 
Corticoesteroides .
Corticoides .
Corticosteroides .
Hormonas de la Corteza Suprarrenal .
0.61
 
Corticosterona .
0.57
 
Hidrocortisona .
Cortisol .
0.56
 
Corticotrofos .
Células Adenohipofisarias Secretoras de Adrenocorticotropina .
Células Adenohipofisarias Secretoras de Corticotropina .
Células Adenohipofisarias Secretoras de ACTH .
Células de la Adenohipófisis Secretoras de la Adrenocorticotropina .
Células de la Adenohipófisis Secretoras de la Corticotropina .
Células de la Adenohipófisis Secretoras de la ACTH .
Células Hipofisarias Secretoras de Adrenocorticotropina .
Células Hipofisarias Secretoras de Corticotropina .
Células Hipofisarias Secretoras de ACTH .
Células de la Hipófisis Secretoras de Adrenocorticotropina .
Células de la Hipófisis Secretoras de Corticotropina .
Células de la Hipófisis Secretoras de ACTH .
Células Pituitárias Secretoras de ACTH .
Células Pituitárias Secretoras de Adrenocorticotropina .
Células Pituitárias Secretoras de Corticotropina .
Células Corticotrofas .
Células Corticotropas .
0.55
 
Hormona Adrenocorticotrópica .
Adrenocorticotropina .
ACTH 19781 .
Corticotropina .
Hormona Adrenocorticotropa .
0.55
 
Cortisona .
0.54
 
Heridas Penetrantes .
Cortes .
Herida Abierta .
Heridas Abiertas .
Traumatismos Penetrantes .
0.54
 
Coronavirus .
Coronavirus del Conejo .
Virus de la Brema Blanca .
Coronavirus del Bulbul HKU11 .
Coronavirus HKU13 de Pájaros .
Coronavirus del Tordo HKU12 .
CORONAVIRUS HUMANO .
0.53