serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.078 Amidinas .
D02.078.370 Guanidinas .
D02.078.370.280 Creatina .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.383 Compuestos Heterocíclicos con 1 Anillo .
D03.383.129 Azoles .
D03.383.129.308 Imidazoles .
D03.383.129.308.207 Creatinina .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.696 Fosfotransferasas .
D08.811.913.696.175 Difosfotransferasas .
D08.811.913.696.175.650 Ribosa-Fosfato Pirofosfoquinasa .
D08.811.913.696.620 Fosfotransferasas (Aceptor de Grupo Alcohol) .
D08.811.913.696.620.225 Fructoquinasas .
D08.811.913.696.620.225.850 Fosfofructoquinasas .
D08.811.913.696.620.682 Proteínas Quinasas .
D08.811.913.696.620.682.650 Fosforilasa Quinasa .
D08.811.913.696.640 Fosfotransferasas (Aceptor del Grupo Nitrogenado) .
D08.811.913.696.640.150 Creatina Quinasa .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.125 Aminoácidos .
D12.125.373 Creatina .
D12.125.373.603 Fosfocreatina .
D12.125.740 Ácidos Fosfoaminos .
D12.125.740.675 Fosfocreatina .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Creatina Quinasa .
Creatina Fosfoquinasa .
ISOENZIMAS DE CREATINA QUINASA .
ISOZIMAS DE LA CREATINA QUINASA .
1.00
 
Fosfocreatina .
Fosfato de Creatina .
0.67
 
Creatina .
0.63
 
Creatinina .
0.58
 
Fosfofructoquinasas .
0.50
 
Ribosa-Fosfato Pirofosfoquinasa .
Fosforribosil Pirofosfato Sintetasa .
FRPF Sintetasa .
0.48
 
Fosforilasa Quinasa .
0.48
 
Difosfotransferasas .
Pirofosfoquinasas .
Pirofosfotransferasas .
0.47