serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B01 Eucariotas .
B01.206 Criptófitas .
D01 Compuestos Inorgánicos .
D01.268 Elementos .
D01.268.613 Gases Nobles .
D01.268.613.425 Criptón .
D01.362 Gases .
D01.362.641 Gases Nobles .
D01.362.641.468 Criptón .
D02 Compuestos Orgánicos .
D02.355 Éteres .
D02.355.291 Éteres Cíclicos .
D02.355.291.308 Éteres Corona .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.326 Hidrocarburos Acíclicos .
D02.455.326.271 Alquenos .
D02.455.326.271.665 Polienos .
D02.455.326.271.665.202 Carotenoides .
D02.455.326.271.665.202.868 Xantófilas .
D02.455.326.271.665.202.868.374 Criptoxantinas .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.392 Hidrocarburos Alicíclicos .
D02.455.426.392.368 Cicloparafinas .
D02.455.426.392.368.367 Ciclohexanos .
D02.455.426.392.368.367.379 Ciclohexenos .
D02.455.426.392.368.367.379.249 Carotenoides .
D02.455.426.392.368.367.379.249.887 Xantófilas .
D02.455.426.392.368.367.379.249.887.374 Criptoxantinas .
D02.455.849 Terpenos .
D02.455.849.131 Carotenoides .
D02.455.849.131.868 Xantófilas .
D02.455.849.131.868.374 Criptoxantinas .
D02.455.849.919 Triterpenos .
D02.455.849.919.383 Lanosterol .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.132 Alcaloides .
D03.132.920 Alcaloides de Veratrum .
D03.132.920.256 Cevanas .
D03.132.920.256.543 Protoveratrinas .
D03.633 Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.400 Compuestos Heterocíclicos de 4 o más Anillos .
D03.633.400.256 Cevanas .
D03.633.400.256.543 Protoveratrinas .
D04 Compuestos Policíclicos .
D04.210 Compuestos de Anillos Fusionados .
D04.210.500 Esteroides .
D04.210.500.247 Colestanos .
D04.210.500.247.222 Colestenos .
D04.210.500.247.222.222 Colestadienos .
D04.210.500.247.222.222.347 Colestadienoles .
D04.210.500.247.222.222.347.557 Lanosterol .
D04.210.500.247.808 Esteroles .
D04.210.500.247.808.607 Lanosterol .
D04.345 Compuestos Macrocíclicos .
D04.345.051 Compuestos Corona .
D04.345.051.500 Éteres Corona .
D04.345.241 Éteres Cíclicos .
D04.345.241.308 Éteres Corona .
D10 Lípidos .
D10.570 Lípidos de la Membrana .
D10.570.938 Esteroles .
D10.570.938.590 Lanosterol .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.644 Péptidos .
D12.644.128 Péptidos y Proteínas de Señalización del Ritmo Circadiano .
D12.644.128.150 Criptocromos .
D12.776 Proteínas .
D12.776.189 Péptidos y Proteínas de Señalización del Ritmo Circadiano .
D12.776.189.250 Criptocromos .
D12.776.331 Flavoproteínas .
D12.776.331.180 Criptocromos .
D12.776.765 Proteínas de Plantas .
D12.776.765.593 Fotorreceptores de Plantas .
D12.776.765.593.500 Criptocromos .
D23 Factores Biológicos .
D23.767 Pigmentos Biológicos .
D23.767.261 Carotenoides .
D23.767.261.887 Xantófilas .
D23.767.261.887.374 Criptoxantinas .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Protoveratrinas .
Criptenamina .
Neoprotoveratrina .
Protoverina .
Veratetrina .
1.00
 
Criptón .
0.65
 
Éteres Corona .
Éteres Corona Aza-Oxa .
Criptandos .
Criptatos .
0.58
 
Criptófitas .
Cryptophyta .
Criptomonadales .
Criptomonas .
0.56
 
Lanosterol .
Criptosterol .
0.54
 
Criptoxantinas .
Criptoxantina .
0.54
 
Criptocromos .
Proteínas Criptocromo .
Proteínas Criptocromos .
0.52