serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.383 Compuestos Heterocíclicos con 1 Anillo .
D03.383.742 Pirimidinas .
D03.383.742.680 Nucleósidos de Pirimidina .
D03.383.742.680.245 Citidina .
D03.383.742.680.245.500 Desoxicitidina .
D03.383.742.680.245.500.250 Bromodesoxicitidina .
D03.383.742.680.245.500.950 Zalcitabina .
D03.383.742.680.852 Uridina .
D03.383.742.680.852.300 Desoxiuridina .
D03.383.742.686 Nucleótidos de Pirimidina .
D03.383.742.686.246 Nucleótidos de Citosina .
D03.383.742.686.246.425 Nucleótidos de Desoxicitosina .
D03.383.742.686.246.425.300 Desoxicitidina Monofosfato .
D04 Compuestos Policíclicos .
D04.210 Compuestos de Anillos Fusionados .
D04.210.500 Esteroides .
D04.210.500.105 Ácidos y Sales Biliares .
D04.210.500.105.225 Ácidos Cólicos .
D04.210.500.105.225.272 Ácido Desoxicólico .
D04.210.500.221 Colanos .
D04.210.500.221.430 Ácidos Cólicos .
D04.210.500.221.430.342 Ácido Desoxicólico .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.151 Aminohidrolasas .
D08.811.277.151.653 Nucleótido Desaminasas .
D08.811.277.151.653.200 DCMP Desaminasa .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.696 Fosfotransferasas .
D08.811.913.696.620 Fosfotransferasas (Aceptor de Grupo Alcohol) .
D08.811.913.696.620.175 Desoxicitidina Quinasa .
D13 Ácidos Nucleicos, Nucleótidos y Nucleósidos .
D13.570 Nucleósidos .
D13.570.230 Desoxirribonucleósidos .
D13.570.230.329 Desoxicitidina .
D13.570.230.329.100 Bromodesoxicitidina .
D13.570.230.329.950 Zalcitabina .
D13.570.230.430 Desoxiuridina .
D13.570.230.500 Didesoxinucleósidos .
D13.570.230.500.925 Zalcitabina .
D13.570.685 Nucleósidos de Pirimidina .
D13.570.685.245 Citidina .
D13.570.685.245.500 Desoxicitidina .
D13.570.685.245.500.250 Bromodesoxicitidina .
D13.570.685.245.500.950 Zalcitabina .
D13.570.685.852 Uridina .
D13.570.685.852.300 Desoxiuridina .
D13.695 Nucleótidos .
D13.695.201 Desoxirribonucleótidos .
D13.695.201.150 Nucleótidos de Desoxicitosina .
D13.695.201.150.200 Desoxicitidina Monofosfato .
D13.695.740 Nucleótidos de Pirimidina .
D13.695.740.246 Nucleótidos de Citosina .
D13.695.740.246.425 Nucleótidos de Desoxicitosina .
D13.695.740.246.425.300 Desoxicitidina Monofosfato .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Desoxicitidina .
1.00
 
Desoxicitidina Quinasa .
0.80
 
DCMP Desaminasa .
Desoxicitidilato Aminohidrolasa .
Desoxicitidilato Desaminasa .
DCMF Desaminasa .
0.75
 
Nucleótidos de Desoxicitosina .
Fosfatos de Desoxicitidina .
0.74
 
Zalcitabina .
ddC (Antiviral) .
2',3'-Didesoxicitidina .
Didesoxicitidina .
0.72
 
Desoxicitidina Monofosfato .
DCMP 2999 .
DCMF 2999 .
Ácido Desoxicitidílico .
0.72
 
Bromodesoxicitidina .
0.67
 
Desoxiuridina .
0.64
 
Ácido Desoxicólico .
Desoxicolato .
0.61