serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D03 Compuestos Heterocclicos .
D03.132 Alcaloides .
D03.132.436 Alcaloides de Indol .
D03.132.436.681 Alcaloides de Triptamina Secologanina .
D03.132.436.681.333 Elipticinas .
D03.383 Compuestos Heterocclicos con 1 Anillo .
D03.383.773 Pirrolidinas .
D03.383.773.812 Pirrolidinonas .
D03.383.773.812.718 cido Pirrolidona Carboxlico .
D03.633 Compuestos Heterocclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.473 Indoles .
D03.633.100.473.144 Carbazoles .
D03.633.100.473.144.249 Elipticinas .
D03.633.100.473.402 Alcaloides de Indol .
D03.633.100.473.402.681 Alcaloides de Triptamina Secologanina .
D03.633.100.473.402.681.333 Elipticinas .
D03.633.300 Compuestos Heterocclicos con 3 Anillos .
D03.633.300.148 Carbazoles .
D03.633.300.148.249 Elipticinas .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.696 Fosfotransferasas .
D08.811.913.696.445 Nucleotidiltransferasas .
D08.811.913.696.445.308 ADN Nucleotidiltransferasas .
D08.811.913.696.445.308.300 ADN Polimerasa Dirigida por ADN .
D08.811.913.696.445.308.300.225 ADN Polimerasa I .
D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.125 Aminocidos .
D12.125.067 Aminocidos Acdicos .
D12.125.067.625 Glutamatos .
D12.125.067.625.850 cido Pirrolidona Carboxlico .
D12.125.072 Aminocidos Cclicos .
D12.125.072.401 Iminocidos .
D12.125.072.401.761 cido Pirrolidona Carboxlico .
D12.776 Protenas .
D12.776.157 Protenas Portadoras .
D12.776.157.125 Protenas de Unin al Calcio .
D12.776.157.125.050 Anexinas .
D12.776.157.125.050.100 Anexina A5 .
D12.776.631 Protenas del Tejido Nervioso .
D12.776.631.750 Sinapsinas .
D12.776.744 Fosfoprotenas .
D12.776.744.840 Sinapsinas .
D13 cidos Nucleicos, Nucletidos y Nuclesidos .
D13.695 Nucletidos .
D13.695.578 Polinucletidos .
D13.695.578.550 Polirribonucletidos .
D13.695.578.550.650 Poli I .
E05 Tcnicas de Investigacin .
E05.478 Tcnicas Inmunolgicas .
E05.478.566 Inmunoensayo .
E05.478.566.350 Tcnicas para Inmunoenzimas .
E05.478.566.350.170 Ensayo de Inmunoadsorcin Enzimtica .
E05.478.566.380 Tcnicas de Inmunoadsorcin .
E05.478.566.380.360 Ensayo de Inmunoadsorcin Enzimtica .
E05.478.583 Inmunohistoqumica .
E05.478.583.400 Tcnicas para Inmunoenzimas .
E05.478.583.400.170 Ensayo de Inmunoadsorcin Enzimtica .
E05.601 Tcnicas de Sonda Molecular .
E05.601.470 Inmunoensayo .
E05.601.470.350 Tcnicas para Inmunoenzimas .
E05.601.470.350.170 Ensayo de Inmunoadsorcin Enzimtica .
E05.601.470.380 Tcnicas de Inmunoadsorcin .
E05.601.470.380.360 Ensayo de Inmunoadsorcin Enzimtica .
G03 Metabolismo .
G03.787 Farmacocintica .
G03.787.383 Eliminacin Intestinal .
G04 Fenmenos Fisiolgicos Celulares .
G04.144 Ciclo Celular .
G04.144.220 Divisin Celular .
G04.144.220.220 Divisin del Ncleo Celular .
G04.144.220.220.687 Meiosis .
G04.144.220.220.687.444 Profase Meitica I .
G05 Fenmenos Genticos .
G05.113 Divisin Celular .
G05.113.220 Divisin del Ncleo Celular .
G05.113.220.687 Meiosis .
G05.113.220.687.500 Profase Meitica I .
G07 Fenmenos Fisiolgicos .
G07.690 Fenmenos Farmacolgicos y Toxicolgicos .
G07.690.725 Farmacocintica .
G07.690.725.465 Eliminacin Intestinal .
G10 Fenmenos Fisiolgicos Orales y del Sistema Digestivo .
G10.261 Fenmenos Fisiolgicos del Sistema Digestivo .
G10.261.433 Eliminacin Intestinal .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.031 Residuos .
SP4.031.342 Eliminacin de Residuos .
SP4.031.342.948 Eliminacin in Situ .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
cido Pirrolidona Carboxlico .
cido Piroglutmico .
5-Oxoprolina .
cido Pidolico .
ACIDO PIRROLIDONECARBOXILICO .
0.45
 
Ensayo de Inmunoadsorcin Enzimtica .
ELISA .
Ensayo de Inmunoadsorcin Ligado a Enzimas .
Ensayo Inmunoadsorbente Enzima-Ligado .
Ensayo Inmunoadsorbente Enzima-Enlazado .
Prueba ELISA .
Test de ELISA .
Ensayo de Inmunoabsorcin Ligado a Enzimas .
Ensayo Inmunosorbente Enzima-Ligado .
Ensayo Inmunosorbente Enzima-Enlazado .
0.42
 
ADN Polimerasa I .
ADN Polimerasa I ADN-Dependiente .
Pol I .
Fragmento de Klenow .
ADN Polimerasa alfa .
DNA Polimerasa I .
DNA Polimerasa I DNA-Dependiente .
DNA Polimerasa alfa .
Polimerasa I del ADN ADN-Dependiente .
Polimerasa alfa del ADN .
0.35
 
Eliminacin Intestinal .
0.34
 
Elipticinas .
0.34
 
Poli I .
Polinucletidos de Inosina .
cidos Poliinosnicos .
0.34
 
Anexina A5 .
Anexina V .
Protena Anticoagulante I Placentaria .
Protena I de Anticoagulante Placentario .
Ancorina CII .
Calfobindina I .
Endonexina II .
Lipocortina V .
PAP-I .
0.33
 
Sinapsinas .
Sinapsina I .
Sinapsina II .
Sinapsina III .
Protena I .
Protena II .
0.33
 
Profase Meitica I .
Cigoteno .
Diacinesis .
Diploteno .
Etapa de Cigoteno .
Etapa de Diacinesis .
Etapa de Diploteno .
Etapa de Leptoteno .
Etapa de Zigoteno .
Fase Cigoteno .
Fase Diacinesis .
Fase Diploteno .
Fase Leptoteno .
Fase Zigoteno .
Leptoteno .
Zigoteno .
Profase 1 .
Profase I .
Profase Meitica 1 .
0.31
 
Eliminacin in Situ .
Disposicin in Situ .
0.30