serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A05 Sistema Urogenital .
A05.360 Genitales .
A05.360.319 Genitales Femeninos .
A05.360.319.679 Útero .
A05.360.319.679.490 Endometrio .
A18 Estructuras de las Plantas .
A18.400 Raíces de Plantas .
A18.400.525 Micorrizas .
A19 Estructuras Fúngicas .
A19.690 Micorrizas .
B01 Eucariotas .
B01.300 Hongos .
B01.300.107 Ascomicetos .
B01.300.107.795 Saccharomycetales .
B01.300.107.795.230 Endomyces .
B01.300.655 Micorrizas .
B01.300.930 Levaduras .
B01.300.930.340 Endomyces .
B05 Formas de los Organismos .
B05.550 Micorrizas .
E01 Diagnóstico .
E01.370 Técnicas y Procedimientos Diagnósticos .
E01.370.600 Examen Físico .
E01.370.600.115 Constitución Corporal .
E01.370.600.115.800 Somatotipos .
E05 Técnicas de Investigación .
E05.196 Técnicas de Química Analítica .
E05.196.867 Análisis Espectral .
E05.196.867.519 Espectroscopía de Resonancia Magnética .
E05.196.867.519.274 Espectroscopía de Resonancia por Spin del Electrón .
G07 Fenómenos Fisiológicos .
G07.100 Constitución Corporal .
G07.100.800 Somatotipos .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Micorrizas .
Micorriza .
Micorrizas Arbusculares .
Ecdomicorriza .
Ectomicorrizas .
Endomicorriza .
Endomicorrizas .
Micorriza Arbuscular .
Micorriza Vesículoarbuscular .
Micorrizas Vesículoarbusculares .
Mycorrhizae Vesicular-Arbuscular .
1.00
 
Espectroscopía de Resonancia por Spin del Electrón .
Resonancia Doble Nuclear por Electrón .
Resonancia Paramagnética por Electrón .
ENDOR .
Resonancia Paramagnética .
0.57
 
Endometrio .
0.53
 
Somatotipos .
Estructura Corporal .
Tipos Corporales .
Ectomorfo .
Endomorfo .
Mesomorfo .
Tipología .
0.51
 
Endomyces .
0.50