serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A02 Sistema Musculoesquelético .
A02.835 Esqueleto .
A02.835.232 Huesos .
A02.835.232.834 Columna Vertebral .
A02.835.232.834.803 Conducto Vertebral .
A08 Sistema Nervioso .
A08.186 Sistema Nervioso Central .
A08.186.854 Médula Espinal .
B01 Eucariotas .
B01.650 Plantas .
B01.650.940 Viridiplantae .
B01.650.940.800 Streptophyta .
B01.650.940.800.575 Embryophyta .
B01.650.940.800.575.912 Tracheophyta .
B01.650.940.800.575.912.250 Magnoliopsida .
B01.650.940.800.575.912.250.200 Chenopodiaceae .
B01.650.940.800.575.912.250.200.800 Spinacia oleracea .
B01.650.940.800.575.912.250.859 Rosanae .
B01.650.940.800.575.912.250.859.937 Rosales .
B01.650.940.800.575.912.250.859.937.500 Rosaceae .
B01.650.940.800.575.912.250.859.937.500.177 Crataegus .
C05 Enfermedades Musculoesqueléticas .
C05.116 Enfermedades Óseas .
C05.116.900 Enfermedades de la Columna Vertebral .
C05.116.900.825 Estenosis Espinal .
G09 Fenómenos Fisiológicos Circulatorios y Respiratorios .
G09.772 Fenómenos Fisiológicos Respiratorios .
G09.772.705 Respiración .
G09.772.705.700 Mecánica Respiratoria .
G09.772.705.700.275 Espiración .
HP4 Materia Medica .
HP4.018 Medicamento Homeopático .
HP4.018.127 Medicamento Homeopático A .
HP4.018.127.461 Aralia racemosa .
HP4.018.189 Medicamento Homeopático C .
HP4.018.189.777 Crataegus oxyacantha .
HP4.018.344 Medicamento Homeopático H .
HP4.018.344.621 Hoitzia coccinea .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Columna Vertebral .
Columna Espinal .
Vértebras .
Espina Dorsal .
Espina .
1.00
 
Crataegus .
Crataegus aria .
Crataegus azarolus .
Espino .
0.91
 
Spinacia oleracea .
Espinaca .
Spinacia Oleracia .
0.87
 
Aralia racemosa .
Zarzaparrilla Brava .
Espinacardo .
Nardo Americano .
Aralia racemosa L .
0.74
 
Hoitzia coccinea .
Loeselia coccinea .
Espinosilla .
0.70
 
Médula Espinal .
0.66
 
Crataegus oxyacantha .
Crataegus lacirgata .
Espino Común .
Espino Albar .
Majuelo .
0.65
 
Estenosis Espinal .
0.65
 
Conducto Vertebral .
Conducto Espinal .
Conducto Raquídeo .
0.64
 
Espiración .
Exhalación .
0.63