serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A11 Células .
A11.284 Estructuras Celulares .
A19 Estructuras Fúngicas .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.157 Proteínas Portadoras .
D12.776.157.125 Proteínas de Unión al Calcio .
D12.776.157.125.806 Moléculas de Interacción Estromal .
D12.776.543 Proteínas de la Membrana .
D12.776.543.875 Moléculas de Interacción Estromal .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.111 Fenómenos Bioquímicos .
G02.111.570 Estructura Molecular .
G02.466 Estructura Molecular .
G02.494 Peso Molecular .
G02.607 Fenómenos de Química Orgánica .
G02.607.445 Isomerismo .
G02.607.445.682 Estereoisomerismo .
G05 Fenómenos Genéticos .
G05.045 Evolución Biológica .
G05.045.250 Evolución Molecular .
G16 Fenómenos Biológicos .
G16.075 Evolución Biológica .
G16.075.250 Evolución Molecular .
J01 Tecnología, Industria y Agricultura .
J01.897 Tecnología .
J01.897.836 Tecnología Farmacéutica .
J01.897.836.750 Agricultura Molecular .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Estructura Molecular .
1.00
 
Estereoisomerismo .
Estereoisómeros .
Estereoquimica Molecular .
Estereoisomería .
0.62
 
/citología .
/estructura de la célula .
/aspectos celulares .
/morfología celular .
/estructura celular .
/morfología de la célula .
0.60
 
Estructuras Celulares .
0.56
 
Estructuras Fúngicas .
Componentes Fúngicos .
Estructuras Micóticas .
Estructuras de los Hongos .
0.56
 
Agricultura Molecular .
0.54
 
Evolución Molecular .
0.53
 
Moléculas de Interacción Estromal .
Molécula de Interacción del Estroma .
Molécula de Interacción Estromal .
Moléculas de Interacción del Estroma .
0.53
 
Peso Molecular .
0.52
 
/ultraestructura .
/estructura subcelular .
/anatomía submicroscópica .
0.52