serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A11 Células .
A11.450 Células Eucariotas .
B01 Eucariotas .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.835 Proteínas Ribosómicas .
D12.776.835.725 Factores de Iniciación de Péptidos .
D12.776.835.725.868 Factores Eucarióticos de Iniciación .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.011 Ciencia .
SP4.011.107 Microbiología .
SP4.011.107.238 Organismos Eucariontes Unicelulares .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Eucariotas .
Eucariontes .
Eucarionte .
Eucariota .
Eukarya .
Eukaryota .
Algas .
Macroalgas .
Eumycetozoea .
Fitomastigóforos .
Phytomastigophorea .
Sarcomastigóforos .
Sarcomastigophora .
Sarcodina .
Sarcodinos .
Zoomastigóforos .
Zoomastigophora .
Chilomastix .
Protozoos .
Protozoa .
Protozoarios .
Flagelados .
Flagellata .
Mastigóforos .
Mastigophora .
1.00
 
Células Eucariotas .
Células Eucarióticas .
Células de Eucariontes .
0.78
 
Organismos Eucariontes Unicelulares .
Organismos Eucariotas Unicelulares .
Eucariotas Unicelulares .
Eucariontes Unicelulares .
0.70
 
Factores Eucarióticos de Iniciación .
Factores de Iniciación en Eucariontes .
Factores de Iniciación Eucarióticos .
Factores de Iniciación Peptídica en los Euraciotas .
Factores de Iniciación de Traducción Eucariótica .
Factores de Iniciación de Péptido Eucariótico .
Factores de Iniciación de Cloroplasto .
Factores de Iniciación de Péptido de Cloroplasto .
Factores de Iniciación Mitocondrial .
Factores de Iniciación de Péptido Mitocondrial .
Factores de Iniciación en Eucariotas .
Factores de Iniciación Mitocóndrica .
Factores de Iniciación de Péptido Mitocóndrico .
Factores de Iniciación Eucariótica .
Factores de Iniciación de Translación Eucariótica .
0.58