serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A08 Sistema Nervioso .
A08.800 Sistema Nervioso Perifrico .
A08.800.800 Nervios Perifricos .
A08.800.800.120 Nervios Craneales .
A08.800.800.120.640 Nervio Olfatorio .
D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.644 Pptidos .
D12.644.360 Pptidos y Protenas de Sealizacin Intracelular .
D12.644.360.262 Ciclinas .
D12.644.360.262.400 Ciclina I .
D12.776 Protenas .
D12.776.167 Protenas de Ciclo Celular .
D12.776.167.218 Ciclinas .
D12.776.167.218.400 Ciclina I .
D12.776.476 Pptidos y Protenas de Sealizacin Intracelular .
D12.776.476.262 Ciclinas .
D12.776.476.262.400 Ciclina I .
G01 Fenmenos Fsicos .
G01.060 Fenmenos Astronmicos .
G01.060.275 Evolucin Planetaria .
G01.060.275.500 Evolucin Qumica .
G02 Fenmenos Qumicos .
G02.225 Evolucin Qumica .
G04 Fenmenos Fisiolgicos Celulares .
G04.375 Evolucin Clonal .
G05 Fenmenos Genticos .
G05.045 Evolucin Biolgica .
G05.045.300 Flujo Gentico .
G05.045.350 Especiacin Gentica .
G05.158 Evolucin Clonal .
G05.330 Frecuencia de los Genes .
G05.330.320 Flujo Gentico .
G16 Fenmenos Biolgicos .
G16.075 Evolucin Biolgica .
G16.075.350 Especiacin Gentica .
HP2 Clnica Homeoptica .
HP2.007 Evolucin Clnica .
V03 Caractersticas de los Estudios .
V03.175 Estudio Clnico .
V03.175.250 Ensayo Clnico .
V03.175.250.100 Ensayo Clnico Fase I .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Evolucin Clnica .
0.54
 
Evolucin Biolgica .
Evolucin .
0.46
 
Ciclina I .
0.39
 
Flujo Gentico .
Evolucin Neutra .
Evolucin Neutral .
0.38
 
Evolucin Clonal .
0.36
 
Evolucin Qumica .
0.36
 
Especiacin Gentica .
Evolucin Gentica .
0.36
 
Nervio Olfatorio .
Nervio Craneal I .
I Par Craneal .
Par Craneal I .
Primer Par Craneal .
I Nervio Craneal .
Primer Nervio Craneal .
0.36
 
Ensayo Clnico Fase I .
Ensayo Clnico en Fase I .
Ensayo Clnico Fase I [Tipo de Publicacin] .
0.35