serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.776 Protenas .
D12.776.835 Protenas Ribosmicas .
D12.776.835.725 Factores de Iniciacin de Pptidos .
D12.776.835.725.868 Factores Eucariticos de Iniciacin .
D12.776.835.725.868.124 Factor 1 Eucaritico de Iniciacin .
D12.776.835.725.868.249 Factor 2 Eucaritico de Iniciacin .
D12.776.835.725.868.437 Factor 3 de Iniciacin Eucaritica .
D12.776.835.725.934 Factores Procariticos de Iniciacin .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Factores Eucariticos de Iniciacin .
Factores de Iniciacin en Eucariontes .
Factores de Iniciacin Eucariticos .
Factores de Iniciacin Peptdica en los Euraciotas .
Factores de Iniciacin de Traduccin Eucaritica .
Factores de Iniciacin de Pptido Eucaritico .
Factores de Iniciacin de Cloroplasto .
Factores de Iniciacin de Pptido de Cloroplasto .
Factores de Iniciacin Mitocondrial .
Factores de Iniciacin de Pptido Mitocondrial .
Factores de Iniciacin en Eucariotas .
Factores de Iniciacin Mitocndrica .
Factores de Iniciacin de Pptido Mitocndrico .
Factores de Iniciacin Eucaritica .
Factores de Iniciacin de Translacin Eucaritica .
0.81
 
Factores Procariticos de Iniciacin .
Factores de Iniciacin en Procariotas .
Factores Procariticos de Iniciacin de Pptidos .
Factores de Iniciacin de Traduccin Procaritica .
Factores Procariticos de Iniciacin de Pptidos .
Factores de Iniciacin en Procariotos .
Factores de Iniciacin Procaritica .
Factores de Iniciacin de Pptido Procaritico .
Factores de Iniciacin de Traduccin Procaritico .
0.66
 
Factor 1 Eucaritico de Iniciacin .
Factor de Iniciacin Eucaritico 1 .
EIF-1 .
Factor EIF-1 de Iniciacin de Pptidos .
Factor EIF-1 de Iniciacin Pptida .
Factor 1 de Iniciacin Eucaritico .
Factor 1 de Iniciacin Eucaritica .
0.63
 
Factor 2 Eucaritico de Iniciacin .
Factor de Iniciacin Eucaritico 2 .
EIF-2 .
Factor EIF-2 de Iniciacin de Pptidos .
Factor EIF-2 de Iniciacin Pptida .
Factor 2 de Iniciacin Eucaritico .
Factor 2 de Iniciacin Eucaritica .
0.63
 
Factor 3 de Iniciacin Eucaritica .
EIF-3 .
Factor de Iniciacin Eucaritico 3 .
Factor EIF-3 de Iniciacin de Pptidos .
Factor EIF-3 de Iniciacin de Pptido .
0.62