serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

G01 Fen髆enos F韘icos .
G04 Fen髆enos Fisiol骻icos Celulares .
G07 Fen髆enos Fisiol骻icos .
G09 Fen髆enos Fisiol骻icos Circulatorios y Respiratorios .
G09.330 Fen髆enos Fisiol骻icos Cardiovasculares .
G11 Fen髆enos Fisiol骻icos Musculoesquel閠icos y Neurales .
G11.427 Fen髆enos Fisiol骻icos Musculoesquel閠icos .
G14 Fen髆enos Fisiol骻icos Oculares .
 
 Termos
 Sin鬾imos e Hist髍icos
Documentos
LILACS e MDL
 
Fen髆enos Fisiol骻icos Celulares .
Fisiolog韆 Celular .
Fen髆enos Fisiol骻icos de las C閘ulas .
Procesos Fisiol骻icos Celulares .
0.68
615329
 
Fen髆enos Fisiol骻icos .
Procesos Fisiol骻icos .
Fisiolog韆 General (NO MESH) .
0.54
37464
 
Fen髆enos Fisiol骻icos Oculares .
Fisiolog韆 Ocular .
Fen髆enos Oculares Fisiol骻icos .
Procesos Oculares Fisiol骻icos .
Procesos Fisiol骻icos Oculares .
0.53
244692
 
Fen髆enos F韘icos .
Conceptos F韘icos .
Procesos F韘icos .
0.51
263977
 
Fen髆enos Fisiol骻icos Cardiovasculares .
Fisiolog韆 Cardiovascular .
Procesos Fisiol骻icos Cardiovasculares .
0.49
1839195
 
Fen髆enos Fisiol骻icos Musculoesquel閠icos .
Fen髆enos Musculoesquel閠icos Fisiol骻icos .
Fisiolog韆 Musculoesquel閠ica .
Procesos Musculoesquel閠icos Fisiol骻icos .
Proceso Fisiol骻ico Musculoesquel閠ico .
Procesos Fisiol骻icos Musculoesquel閠icos .
0.47
40927