serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.352 Esterasas .
D08.811.277.352.100 Hidrolasas de Éster Carboxílico .
D08.811.277.352.100.680 Fosfolipasas .
D08.811.277.352.100.680.510 Lisofosfolipasa .
D08.811.277.352.100.680.750 Fosfolipasas A .
D08.811.277.352.100.680.750.875 Fosfolipasas A1 .
D08.811.277.352.100.680.750.937 Fosfolipasas A2 .
D08.811.277.352.640 Hidrolasas Diéster Fosfóricas .
D08.811.277.352.640.700 Fosfolipasas .
D08.811.277.352.640.700.700 Fosfolipasas de Tipo C .
D08.811.277.352.640.700.710 Fosfolipasa D .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Fosfolipasas A1 .
Lecitinasa A1 .
Fosfolipasa A1 .
Licitinasa A .
1.00
 
Fosfolipasas .
Lecitinasas .
0.79
 
Fosfolipasas A .
0.76
 
Fosfolipasas A2 .
Lecitinasa A2 .
Fosfolipasa A2 .
0.70
 
Fosfolipasas de Tipo C .
Lecitinasa C .
Fosfolipasa C .
Fosfolipasas Tipo C .
alfatoxina .
Fosfolipasas de Tipo C .
0.63
 
Fosfolipasa D .
Lecitinasa D .
0.63
 
Lisofosfolipasa .
Lecitinasa B .
Lisolecitinasa .
Fosfolipasa B .
0.62