serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.352 Esterasas .
D08.811.277.352.100 Hidrolasas de Éster Carboxílico .
D08.811.277.352.100.680 Fosfolipasas .
D08.811.277.352.640 Hidrolasas Diéster Fosfóricas .
D08.811.277.352.640.700 Fosfolipasas .
D08.811.277.352.640.700.700 Fosfolipasas de Tipo C .
D08.811.277.352.640.700.700.562 Fosfoinosítido Fosfolipasa C .
D08.811.277.352.640.700.700.562.500 Fosfolipasa C beta .
D08.811.277.352.640.700.700.562.625 Fosfolipasa C delta .
D08.811.277.352.640.700.700.562.750 Fosfolipasa C gamma .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.644 Péptidos .
D12.644.360 Péptidos y Proteínas de Señalización Intracelular .
D12.644.360.571 Fosfoinosítido Fosfolipasa C .
D12.644.360.571.500 Fosfolipasa C beta .
D12.644.360.571.625 Fosfolipasa C delta .
D12.644.360.571.750 Fosfolipasa C gamma .
D12.776 Proteínas .
D12.776.476 Péptidos y Proteínas de Señalización Intracelular .
D12.776.476.556 Fosfoinosítido Fosfolipasa C .
D12.776.476.556.500 Fosfolipasa C beta .
D12.776.476.556.625 Fosfolipasa C delta .
D12.776.476.556.750 Fosfolipasa C gamma .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Fosfolipasas de Tipo C .
Lecitinasa C .
Fosfolipasa C .
Fosfolipasas Tipo C .
alfatoxina .
Fosfolipasas de Tipo C .
1.00
 
Fosfolipasas .
Lecitinasas .
0.73
 
Fosfolipasa C delta .
0.69
 
Fosfolipasa C beta .
0.68
 
Fosfoinosítido Fosfolipasa C .
Fosfoinositido Fosfolipasa C .
0.67
 
Fosfolipasa C gamma .
0.65