serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D01 Compuestos Inorgánicos .
D01.029 Ácidos .
D01.029.260 Ácidos no Carboxílicos .
D01.029.260.700 Ácidos de Fósforo .
D01.029.260.700.675 Ácidos Fosfóricos .
D01.029.260.700.675.374 Fosfatos .
D01.029.260.700.675.374.425 Fosforamidas .
D01.268 Elementos .
D01.268.666 Fósforo .
D01.695 Compuestos de Fósforo .
D01.695.550 Fosforanos .
D01.695.625 Ácidos de Fósforo .
D01.695.625.675 Ácidos Fosfóricos .
D01.695.625.675.650 Fosfatos .
D01.695.625.675.650.425 Fosforamidas .
D02 Compuestos Orgánicos .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.526 Hidrocarburos Halogenados .
D02.455.526.728 Compuestos de Mostaza .
D02.455.526.728.650 Compuestos de Mostaza Nitrogenada .
D02.455.526.728.650.730 Mostazas de Fosforamida .
D02.705 Compuestos Organofosforados .
D02.705.400 Organofosfatos .
D02.705.400.625 Organotiofosfatos .
D02.705.400.625.220 Dimetoato .
D02.705.400.700 Fosfamidón .
D02.705.539 Compuestos Organotiofosforados .
D02.705.539.345 Organotiofosfatos .
D02.705.539.345.220 Dimetoato .
D02.705.672 Fosforamidas .
D02.705.672.500 Mostazas de Fosforamida .
D02.705.675 Fosforanos .
D02.886 Compuestos de Azufre .
D02.886.300 Compuestos Organotiofosforados .
D02.886.300.692 Organotiofosfatos .
D02.886.300.692.220 Dimetoato .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.352 Esterasas .
D08.811.277.352.650 Monoéster Fosfórico Hidrolasas .
D08.811.277.352.650.625 Fosfoproteínas Fosfatasas .
D08.811.277.352.650.625.650 Fosforilasa Fosfatasa .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.400 Glicosiltransferasas .
D08.811.913.400.450 Hexosiltransferasas .
D08.811.913.400.450.460 Glucosiltransferasas .
D08.811.913.400.450.460.400 Fosforilasas .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.111 Fenómenos Bioquímicos .
G02.111.665 Fosforilación .
G02.607 Fenómenos de Química Orgánica .
G02.607.780 Fosforilación .
G03 Metabolismo .
G03.796 Fosforilación .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.011 Ciencia .
SP4.011.097 Química .
SP4.011.097.063 Elementos .
SP4.011.097.063.894 Fósforo .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Fosforamidas .
1.00
 
Fósforo .
Fósforo-31 .
0.71
 
Fosforanos .
0.71
 
Dimetoato .
Fosfamida .
0.69
 
Mostazas de Fosforamida .
0.64
 
Fosforilasas .
Glucan Fosforilasa .
FOSFORILASA .
0.60
 
Fosfamidón .
0.59
 
Fosforilación .
0.58
 
Fosforilasa Fosfatasa .
0.57