serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.352 Esterasas .
D08.811.277.352.650 Monoéster Fosfórico Hidrolasas .
D08.811.277.352.650.620 Fosfatidato Fosfatasa .
D08.811.277.352.650.625 Fosfoproteínas Fosfatasas .
D08.811.277.352.650.625.650 Fosforilasa Fosfatasa .
D08.811.277.352.650.775 Proteínas Tirosina Fosfatasas .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.125 Aminoácidos .
D12.125.072 Aminoácidos Cíclicos .
D12.125.072.050 Aminoácidos Aromáticos .
D12.125.072.050.875 Tirosina .
D12.125.072.050.875.750 Fosfotirosina .
D12.125.740 Ácidos Fosfoaminos .
D12.125.740.740 Fosfotirosina .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Proteínas Tirosina Fosfatasas .
Proteína Tirosina Fosfatasas .
Proteínas-Tirosina Fosfatasas .
Fosfotirosina Fosfatasa .
Proteína-Tirosina-Fosfatasa .
Tirosil Fosfoproteína Fosfatasa .
PTPasa .
Tirosina Fosfatasa .
1.00
 
Fosfotirosina .
0.86
 
Fosforilasa Fosfatasa .
0.76
 
Fosfoproteínas Fosfatasas .
Fosfatasas de Proteína .
Fosfoproteína Fosfatasa .
Fosfoproteína Fosfohidrolasa .
Fosfoproteína Fosfatasas .
Proteína Fosfatasas .
Proteínas Fosfatasas .
0.75
 
Monoéster Fosfórico Hidrolasas .
Fosfatasas .
Fosfomonoesterasas .
Fosfohidrolasas .
Hidrolasas Monoéster Fosfóricas .
0.74
 
Fosfatidato Fosfatasa .
Fosfatidato Fosfohidrolasa .
0.74