serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.520 Liasas .
D08.811.520.224 Liasas de Carbono-Carbono .
D08.811.520.224.125 Carboxiliasas .
D08.811.520.224.125.100 Descarboxilasas de Aminoácido-L-Aromático .
D08.811.520.224.125.100.500 Dopa Descarboxilasa .
D08.811.520.224.125.250 Glutamato Descarboxilasa .
D08.811.520.224.125.750 Piruvato Descarboxilasa .
D08.811.520.224.125.875 Tirosina Descarboxilasa .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.664 Oxidorreductasas actuantes sobre Donantes de Grupos CH-NH2 .
D08.811.682.664.500 Aminoácido Oxidorreductasas .
D08.811.682.664.500.398 Glutamato Deshidrogenasa .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.125 Aminoácidos .
D12.125.067 Aminoácidos Acídicos .
D12.125.067.625 Glutamatos .
D12.125.067.625.349 Ácido Glutámico .
D12.125.119 Aminoácidos Dicarboxílicos .
D12.125.119.409 Glutamatos .
D12.125.119.409.349 Ácido Glutámico .
D12.125.427 Aminoácidos Excitadores .
D12.125.427.300 Ácido Glutámico .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.111 Fenómenos Bioquímicos .
G02.111.195 Descarboxilación .
G02.607 Fenómenos de Química Orgánica .
G02.607.188 Descarboxilación .
G03 Metabolismo .
G03.225 Descarboxilación .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Glutamato Descarboxilasa .
Glutamato Carboxiliasa .
1.00
 
Carboxiliasas .
Descarboxilasas .
Carboxi-Liasas .
Decarboxilasas .
0.72
 
Descarboxilación .
0.65
 
Ácido Glutámico .
Aluminio L-Glutamato .
Glutamato .
Glutamato de Potasio .
0.64
 
Glutamatos .
0.62
 
Glutamato Deshidrogenasa .
Glutamato Dehidrogenasa .
0.61
 
Dopa Descarboxilasa .
0.61
 
Piruvato Descarboxilasa .
2-Oxoácido Carboxiliasa .
alfa-Carboxilasa .
alfa-Cetoácido Carboxilasa .
Descarboxilasa Piruvica .
alfacarboxilasa .
alfacetoácido Carboxilasa .
0.58
 
Tirosina Descarboxilasa .
0.57