serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.040 Ácido Anhídrido Hidrolasas .
D08.811.277.040.025 Adenosina Trifosfatasas .
D08.811.277.040.025.159 ADN Helicasas .
D08.811.277.040.025.159.124 AdnB Helicasas .
D08.811.399 Isomerasas .
D08.811.399.340 ADN Helicasas .
D08.811.399.340.124 AdnB Helicasas .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
ADN Helicasas .
ADN-Helicasas .
DNA Helicasas .
DNA-Helicasas .
Helicasas ADN .
Helicasas DNA .
Proteínas Desenrolladoras de ADN .
Proteínas Desenroladoras de ADN .
Proteínas Desramificadoras de ADN .
Proteínas Desramificadora de ADN .
Helicasas de ADN .
Helicasos de ADN .
1.00
 
AdnB Helicasas .
AdnB Helicasa .
AdnB-Helicasa .
AdnB-Helicasas .
DnaB Helicasa .
DnaB Helicasas .
DnaB-Helicasa .
DnaB-Helicasas .
Helicasa AdnB .
Helicasas AdnB .
Helicasa DnaB .
Helicasas DnaB .
Helicasa de AdnB .
Helicasas de AdnB .
Helicasa de DnaB .
0.94