serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

E02 Teraputica .
E02.815 Radioterapia .
E02.815.190 Irradiacin Craneana .
E02.815.190.600 Irradiacin Hipofisaria .
E02.815.230 Irradiacin Craneoespinal .
E02.815.270 Irradiacin de Hemicuerpo .
E02.815.350 Irradiacin Linftica .
E02.815.791 Reirradiacin .
E02.887 Retratamiento .
E02.887.500 Reirradiacin .
G01 Fenmenos Fsicos .
G01.750 Radiacin .
J01 Tecnologa, Industria y Agricultura .
J01.576 Industrias .
J01.576.423 Industria de Alimentos .
J01.576.423.850 Tecnologa de Alimentos .
J01.576.423.850.700 Conservacin de Alimentos .
J01.576.423.850.700.700 Pasteurizacin .
J01.576.423.850.700.700.500 Irradiacin de Alimentos .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.001 Salud .
SP4.001.032 Alimentos .
SP4.001.032.388 Irradiacin de Alimentos .
SP4.011 Ciencia .
SP4.011.087 Contaminacin .
SP4.011.087.698 Contaminacin Fsica .
SP4.011.087.698.384 Contaminacin Radiactiva .
SP4.011.087.698.384.075 Radiacin .
SP8 Desastres .
SP8.473 Riesgo .
SP8.473.654 Amenazas .
SP8.473.654.412 Amenazas Tecnolgicas .
SP8.473.654.412.062 Energa Nuclear .
SP8.473.654.412.062.116 Radiacin .
VS2 Vigilancia Sanitaria de Productos .
VS2.001 Control y Fiscalizacin de Alimentos y Bebidas .
VS2.001.003 Produccin de Alimentos .
VS2.001.003.001 Inspeccin de Alimentos .
VS2.001.003.001.006 Conservacin de Alimentos .
VS2.001.003.001.006.001 Irradiacin de Alimentos .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Radiacin .
Irradiacin .
0.65
 
Irradiacin Linftica .
Terapia de Radiacin Linftica .
Irradiacin Linfoide .
Radioterapia Linftica .
0.48
 
Reirradiacin .
Re-Irradiacin .
0.47
 
Irradiacin Craneana .
0.47
 
Irradiacin de Alimentos .
Alimentos Irradiados .
0.46
 
Irradiacin Hipofisaria .
Irradiacin Pituitaria .
0.45
 
Irradiacin de Hemicuerpo .
Irradiacin de Medio Cuerpo .
Irradiacin Secuencial de Hemicuerpo .
Irradiacin Sistmica de Hemicuerpo .
0.44
 
Irradiacin Craneoespinal .
0.43