serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.644 Péptidos .
D12.644.541 Fragmentos de Péptidos .
D12.644.541.500 Fragmentos de Inmunoglobulinas .
D12.644.541.500.745 Idiotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.124 Proteínas Sanguíneas .
D12.776.124.486 Inmunoproteínas .
D12.776.124.486.485 Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.114 Anticuerpos .
D12.776.124.486.485.114.606 Alotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.114.606.587 Alotipos Km de Inmunoglobulina .
D12.776.124.486.485.114.619 Isotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.114.619.251 Inmunoglobulina D .
D12.776.124.486.485.114.619.251.500 Cadenas delta de Inmunoglobulina .
D12.776.124.486.485.680 Fragmentos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.680.745 Idiotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.705 Subunidades de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.486.485.705.500 Cadenas Pesadas de Inmunoglobulina .
D12.776.124.486.485.705.500.360 Cadenas delta de Inmunoglobulina .
D12.776.124.486.485.705.750 Cadenas Ligeras de Inmunoglobulina .
D12.776.124.486.485.705.750.530 Cadenas kappa de Inmunoglobulina .
D12.776.124.486.485.705.750.530.500 Alotipos Km de Inmunoglobulina .
D12.776.124.790 Seroglobulinas .
D12.776.124.790.651 Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.114 Anticuerpos .
D12.776.124.790.651.114.606 Alotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.114.606.587 Alotipos Km de Inmunoglobulina .
D12.776.124.790.651.114.619 Isotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.114.619.251 Inmunoglobulina D .
D12.776.124.790.651.114.619.251.500 Cadenas delta de Inmunoglobulina .
D12.776.124.790.651.680 Fragmentos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.680.745 Idiotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.705 Subunidades de Inmunoglobulinas .
D12.776.124.790.651.705.500 Cadenas Pesadas de Inmunoglobulina .
D12.776.124.790.651.705.500.360 Cadenas delta de Inmunoglobulina .
D12.776.124.790.651.705.750 Cadenas Ligeras de Inmunoglobulina .
D12.776.124.790.651.705.750.530 Cadenas kappa de Inmunoglobulina .
D12.776.124.790.651.705.750.530.500 Alotipos Km de Inmunoglobulina .
D12.776.377 Globulinas .
D12.776.377.715 Seroglobulinas .
D12.776.377.715.548 Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.114 Anticuerpos .
D12.776.377.715.548.114.606 Alotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.114.606.587 Alotipos Km de Inmunoglobulina .
D12.776.377.715.548.114.619 Isotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.114.619.251 Inmunoglobulina D .
D12.776.377.715.548.114.619.251.500 Cadenas delta de Inmunoglobulina .
D12.776.377.715.548.680 Fragmentos de Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.680.745 Idiotipos de Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.705 Subunidades de Inmunoglobulinas .
D12.776.377.715.548.705.500 Cadenas Pesadas de Inmunoglobulina .
D12.776.377.715.548.705.500.360 Cadenas delta de Inmunoglobulina .
D12.776.377.715.548.705.750 Cadenas Ligeras de Inmunoglobulina .
D12.776.377.715.548.705.750.530 Cadenas kappa de Inmunoglobulina .
D12.776.377.715.548.705.750.530.500 Alotipos Km de Inmunoglobulina .
D23 Factores Biológicos .
D23.050 Antígenos .
D23.050.550 Epítopos .
D23.050.550.750 Idiotipos de Inmunoglobulinas .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.111 Fenómenos Bioquímicos .
G02.111.570 Estructura Molecular .
G02.111.570.060 Secuencia de Aminoácidos .
G02.111.570.060.425 Región Variable de Inmunoglobulina .
G02.111.570.060.425.580 Idiotipos de Inmunoglobulinas .
G05 Fenómenos Genéticos .
G05.360 Estructuras Genéticas .
G05.360.340 Genoma .
G05.360.340.024 Componentes Genómicos .
G05.360.340.024.340 Genes .
G05.360.340.024.340.335 Genes de Inmunoglobulinas .
G12 Fenómenos del Sistema Inmunológico .
G12.500 Fenómenos Inmunogenéticos .
G12.500.299 Genes de Inmunoglobulinas .
G12.500.400 Alotipos de Inmunoglobulinas .
G12.500.400.587 Alotipos Km de Inmunoglobulina .
G12.500.450 Idiotipos de Inmunoglobulinas .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Isotipos de Inmunoglobulinas .
Inmunoglobulinas Isotipos .
1.00
 
Idiotipos de Inmunoglobulinas .
0.80
 
Alotipos de Inmunoglobulinas .
Anticuerpos Alotipicos .
Alotipos kappa .
0.77
 
Inmunoglobulinas .
Globulinas Inmunitárias .
Globulinas Inmunes .
Globulinas Inmune .
0.77
 
Alotipos Km de Inmunoglobulina .
Alotipos de Inv de Inmunoglobulina .
Alotipos Inv .
Alotipos Km de las Inmunoglobulinas .
Alotipos de Inmunoglobulina Inv .
Inv de Alotipos .
0.74
 
Genes de Inmunoglobulinas .
Genes Ig .
0.71
 
Cadenas delta de Inmunoglobulina .
Cadena delta de Inmunoglobulinas .
Inmunoglobulinas delta .
Inmunoglobulinas de Cadena delta .
0.71
 
Inmunoglobulina D .
IgD1 12283 .
IgD2 12283 .
Inmunoglobulina D1 .
Inmunoglobulina D2 .
Inmunoglobulinas D .
IgD 12283 .
0.71