serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgnicos .
D02.065 Amidas .
D02.065.199 Anilidas .
D02.065.199.092 Acetanilidas .
D02.065.199.092.500 Lidocana .
D02.092 Aminas .
D02.092.146 Compuestos de Anilina .
D02.092.146.113 Anilidas .
D02.092.146.113.092 Acetanilidas .
D02.092.146.113.092.500 Lidocana .
D02.241 cidos Carboxlicos .
D02.241.223 cidos Carbocclicos .
D02.241.223.701 Fenilpropionatos .
D02.241.223.701.480 Cetoprofeno .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cclicos .
D02.455.426.392 Hidrocarburos Alicclicos .
D02.455.426.392.368 Cicloparafinas .
D02.455.426.392.368.367 Ciclohexanos .
D02.455.426.392.368.367.652 Ketamina .
D02.540 Lactonas .
D02.540.576 Polictidos .
D02.540.576.500 Macrlidos .
D02.540.576.500.992 Eritromicina .
D02.540.576.500.992.445 Cetlidos .
D03 Compuestos Heterocclicos .
D03.383 Compuestos Heterocclicos con 1 Anillo .
D03.383.606 Piperazinas .
D03.383.606.560 Cetoconazol .
D03.383.606.596 Lidoflazina .
D03.383.621 Piperidinas .
D03.383.621.365 Ketanserina .
D03.633 Compuestos Heterocclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.473 Indoles .
D03.633.100.473.420 Indometacina .
D03.633.100.473.420.485 Ketorolaco .
D03.633.100.786 Quinazolinas .
D03.633.100.786.830 Quinazolinonas .
D03.633.100.786.830.333 Ketanserina .
F01 Conducta y Mecanismos de Conducta .
F01.752 Personalidad .
F01.752.609 Liderazgo .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Cetlidos .
Ketlidos .
0.56
 
Ketamina .
Cetamina .
Quetamina .
CI-581 .
0.46
 
Ketorolaco .
Cetorolac .
0.41
 
Ketanserina .
0.40
 
Cetoprofeno .
cido Benzoilhidratrpico .
Cetoprofen .
Ketoprofen .
Ketoprofeno .
Quetoprofeno .
0.40
 
Lidocana .
Lignocana .
0.39
 
Cetoconazol .
Ketoconazol .
0.38
 
Lidoflazina .
ORDIFLAZINA .
0.35
 
Liderazgo .
0.33