serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B01 Eucariotas .
B01.268 Euglenozoos .
B01.268.475 Kinetoplastida .
B01.268.475.868 Trypanosomatina .
B01.268.475.868.488 Leishmania .
B01.268.475.868.488.230 Leishmania donovani .
B01.268.475.868.488.325 Leishmania infantum .
B01.268.475.868.488.405 Leishmania major .
B01.268.475.868.488.680 Leishmania tropica .
B04 Virus .
B04.820 Virus ARN .
B04.820.880 Totiviridae .
B04.820.880.500 Leishmaniavirus .
C03 Enfermedades Parasitarias .
C03.752 Infecciones por Protozoos .
C03.752.300 Infecciones por Euglenozoos .
C03.752.300.500 Leishmaniasis .
C03.752.300.500.400 Leishmaniasis Cutánea .
C03.858 Enfermedades Cutáneas Parasitarias .
C03.858.560 Leishmaniasis .
C03.858.560.400 Leishmaniasis Cutánea .
C17 Enfermedades de la Piel y Tejido Conjuntivo .
C17.800 Enfermedades de la Piel .
C17.800.838 Enfermedades Cutáneas Infecciosas .
C17.800.838.775 Enfermedades Cutáneas Parasitarias .
C17.800.838.775.560 Leishmaniasis .
C17.800.838.775.560.400 Leishmaniasis Cutánea .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.001 Salud .
SP4.001.012 Enfermedades Ambientales .
SP4.001.012.148 Enfermedades Transmisibles .
SP4.001.012.148.159 Leishmaniasis .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Leishmaniasis .
Infección por Leishmania .
1.00
 
Leishmania .
Leishmania (Leishmania) .
Leishmania (Viannia) .
0.93
 
Leishmania infantum .
Leishmania (Leishmania) infantum .
Leishmania donovani chagasi .
Leishmania donovani infantum .
Leishmania (Leishmania) chagasi .
Leishmania chagasi .
Leishmania chagasi chagasi .
Leishmania infantum chagasi .
Leishmania chagasi ssp. chagasi .
Leishmania chagasi subesp. chagasi .
0.83
 
Leishmania tropica .
Leishmania (Leishmania) tropica .
Leishmania tropica minor .
0.82
 
Leishmania donovani .
Leishmania (Leishmania) donovani .
0.80
 
Leishmania major .
Leishmania (Leishmania) major .
Leishmania tropica major .
0.80
 
Leishmaniavirus .
0.79
 
Leishmaniasis Cutánea .
Leishmaniasis Americana .
Leishmaniasis del Nuevo Mundo .
Leishmaniasis del Viejo Mundo .
Botón de Oriente .
Úlcera Oriental .
0.79