serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A09 Órganos de los Sentidos .
A09.371 Ojo 3998 .
A09.371.060 Segmento Anterior del Ojo .
A09.371.060.500 Cristalino .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.520 Liasas .
D08.811.520.232 Liasas de Carbono-Nitrógeno .
D08.811.520.232.300 Amidina-Liasas .
D08.811.520.232.300.400 Argininosuccinatoliasa .
D08.811.520.232.300.400.500 delta-Cristalinas .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.306 Proteínas del Ojo .
D12.776.306.366 Cristalinas .
D12.776.306.366.100 alfa-Cristalinas .
D12.776.306.366.300 beta-Cristalinas .
D12.776.306.366.310 delta-Cristalinas .
D12.776.580 Chaperonas Moleculares .
D12.776.580.157 alfa-Cristalinas .
E05 Técnicas de Investigación .
E05.196 Técnicas de Química Analítica .
E05.196.300 Cristalización .
E07 Equipos y Suministros .
E07.632 Dispositivos Ópticos .
E07.632.500 Lentes .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.171 Cristalización .
VS2 Vigilancia Sanitaria de Productos .
VS2.006 Control y Fiscalización de Equipos y Suministros .
VS2.006.001 Equipos y Suministros .
VS2.006.001.009 Lentes .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Cristalino .
Cristalino del Ojo .
Lente del Ojo .
Lente (Cristalino) .
Lente Ocular .
Cristalinos del Ojo .
1.00
 
Cristalinas .
Proteínas del Cristalino .
0.70
 
Cristalización .
Polimorfos Cristalinos .
Polimorfismo en Cristalización .
Cristalización con Polimorfismo .
Cristalización Polimórfica .
Cristales Polimórficos .
0.57
 
Lentes .
0.56
 
delta-Cristalinas .
Cristalinas delta .
0.56
 
alfa-Cristalinas .
Cristalinas alfa .
0.55
 
beta-Cristalinas .
Cristalinas beta .
0.55