serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A11 Células .
A11.118 Células Sanguíneas .
A11.118.637 Leucocitos .
A11.118.637.415 Granulocitos .
A11.118.637.415.583 Neutrófilos .
A11.118.637.555 Leucocitos Mononucleares .
A11.118.637.555.652 Monocitos .
A11.148 Células de la Médula Ósea .
A11.148.580 Monocitos .
A11.627 Células Mieloides .
A11.627.340 Granulocitos .
A11.627.340.583 Neutrófilos .
A11.627.624 Monocitos .
A11.733 Fagocitos .
A11.733.547 Monocitos .
A11.733.689 Neutrófilos .
A15 Sistemas Sanguíneo e Inmunológico .
A15.145 Sangre .
A15.145.229 Células Sanguíneas .
A15.145.229.637 Leucocitos .
A15.145.229.637.415 Granulocitos .
A15.145.229.637.415.583 Neutrófilos .
A15.145.229.637.555 Leucocitos Mononucleares .
A15.145.229.637.555.652 Monocitos .
A15.378 Sistema Hematopoyético .
A15.378.316 Células de la Médula Ósea .
A15.378.316.580 Monocitos .
A15.382 Sistema Inmunológico .
A15.382.490 Leucocitos .
A15.382.490.315 Granulocitos .
A15.382.490.315.583 Neutrófilos .
A15.382.490.555 Leucocitos Mononucleares .
A15.382.490.555.652 Monocitos .
A15.382.680 Fagocitos .
A15.382.680.547 Monocitos .
A15.382.680.689 Neutrófilos .
A15.382.812 Sistema Mononuclear Fagocítico .
A15.382.812.547 Monocitos .
C04 Neoplasias .
C04.557 Neoplasias por Tipo Histológico .
C04.557.337 Leucemia .
C04.557.337.539 Leucemia Mieloide .
C15 Enfermedades Hematológicas y Linfáticas .
C15.378 Enfermedades Hematológicas .
C15.378.553 Trastornos Leucocíticos .
C15.378.553.475 Leucocitosis .
C15.378.553.546 Leucopenia .
C23 Condiciones Patológicas, Signos y Síntomas .
C23.550 Procesos Patológicos .
C23.550.526 Leucocitosis .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.656 Péptido Hidrolasas .
D08.811.277.656.300 Endopeptidasas .
D08.811.277.656.300.760 Serina Endopeptidasas .
D08.811.277.656.300.760.560 Elastasa Pancreática .
D08.811.277.656.300.760.560.500 Elastasa de Leucocito .
D08.811.277.656.959 Serina Proteasas .
D08.811.277.656.959.350 Serina Endopeptidasas .
D08.811.277.656.959.350.560 Elastasa Pancreática .
D08.811.277.656.959.350.560.500 Elastasa de Leucocito .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.001 Salud .
SP4.001.012 Enfermedades Ambientales .
SP4.001.012.098 Neoplasias .
SP4.001.012.098.059 Leucemia .
SP4.046 Salud Laboral .
SP4.046.452 Medicina del Trabajo .
SP4.046.452.698 Enfermedades Profesionales .
SP4.046.452.698.879 Cáncer Profesional .
SP4.046.452.698.879.160 Leucemia .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Leucocitos Mononucleares .
1.00
 
Neutrófilos .
Células LE .
Leucocitos Polimorfonucleares .
0.65
 
Leucocitos .
Células Blancas de la Sangre .
Corpúsculos Sanguíneos Blancos .
Corpúsculos Blancos Sanguíneos .
Corpúsculos Blanco de la Sangre .
Células Sanguíneas Blancas .
Glóbulos Blancos .
0.64
 
Leucocitosis .
Pleocitosis .
0.60
 
Leucemia Mieloide .
Leucemia Granulocítica .
Leucemia Mielocítica .
Leucemia Mielógena .
Leucemia Monocítica .
Leucemia Monocítica Crónica .
0.57
 
Monocitos .
0.53
 
Elastasa de Leucocito .
Elastasa de Leucocitos .
Elastasa Leucocitaria .
Elastasa Lisosomal .
Elastasa de Lisosoma .
Elastasa de Leucocito Polimorfonuclear .
PMN Elastasa .
Elastasa de Neutrófilo .
Elastasa de Neutrófilos .
Elastasa Neutrofílica .
Elastasa de Lisosomo .
0.51
 
Leucopenia .
Leucocitopenia .
0.50
 
Leucemia .
Leucemias .
Leucocitemia .
Leucocitemias .
Leucemia Subleucémica .
Leucemia Aleucémica .
0.50
 
Sistema Mononuclear Fagocítico .
Sistema Reticuloendotelial .
Sistema Fagocítico Mononuclear .
0.49