serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B01 Eucariotas .
B01.300 Hongos .
B01.300.107 Ascomicetos .
B01.300.107.795 Saccharomycetales .
B01.300.107.795.785 Saccharomyces .
B01.300.107.795.785.800 Saccharomyces cerevisiae .
B01.300.930 Levaduras .
B01.300.930.705 Saccharomyces .
B01.300.930.705.655 Saccharomyces cerevisiae .
D09 Carbohidratos .
D09.698 Polisacáridos .
D09.698.350 Fructanos .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.354 Proteínas Fúngicas .
D12.776.354.374 Factores Asesinos de Levadura .
D23 Factores Biológicos .
D23.946 Toxinas Biológicas .
D23.946.587 Micotoxinas .
D23.946.587.531 Factores Asesinos de Levadura .
G07 Fenómenos Fisiológicos .
G07.203 Nutrición, Alimentación y Dieta .
G07.203.300 Alimentos .
G07.203.300.456 Suplementos Dietéticos .
G07.203.300.456.933 Levadura Seca .
J02 Alimentos y Bebidas .
J02.500 Alimentos .
J02.500.456 Suplementos Dietéticos .
J02.500.456.933 Levadura Seca .
VS2 Vigilancia Sanitaria de Productos .
VS2.001 Control y Fiscalización de Alimentos y Bebidas .
VS2.001.003 Producción de Alimentos .
VS2.001.003.004 Tecnología de Alimentos .
VS2.001.003.004.006 Coadyuvantes de Tecnología de Alimentos .
VS2.001.003.004.006.002 Levadura Seca .
VS2.001.003.004.006.014 Nutriente para Levaduras .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Saccharomycetales .
Endomycopsis .
Endomycetales .
Levaduras Gema .
1.00
 
Levaduras .
Fermento Biológico .
0.76
 
Levadura Seca .
Levadura Nutricional .
0.59
 
Proteínas Fúngicas .
Productos de Gen Fúngico .
Proteínas de Gen Fúngico .
Péptidos Fúngicos .
Proteínas de Levadura .
PRODUCTOS DE GENE FUNGICO .
PROTEINAS DE GENE FUNGICO .
0.56
 
Saccharomyces cerevisiae .
Levadura del Pan .
Levadura de Cerveza .
0.56
 
Nutriente para Levaduras .
0.49
 
Fructanos .
Levanos .
0.49
 
Factores Asesinos de Levadura .
Factores Asesinos en Levadura .
Fenotipos Asesinos de Levaduras .
Factores Tóxicos de Levaduras .
0.47