serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.520 Liasas .
D08.811.520.241 Liasas de Carbono-Oxígeno .
D08.811.520.241.700 Polisacaridoliasas .
D08.811.520.241.700.512 Liasa de Heparina .
D09 Carbohidratos .
D09.698 Polisacáridos .
D09.698.373 Glicosaminoglicanos .
D09.698.373.400 Heparina .
D09.698.373.400.320 Heparinoides .
D27 Acciones y Usos Químicos .
D27.505 Acciones Farmacológicas .
D27.505.519 Mecanismos Moleculares de Acción Farmacológica .
D27.505.519.452 Antagonistas de Heparina .
D27.505.954 Usos Terapéuticos .
D27.505.954.502 Fármacos Hematológicos .
D27.505.954.502.270 Coagulantes .
D27.505.954.502.270.546 Antagonistas de Heparina .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Liasa de Heparina .
Eliminasa de Heparina .
Heparinasa .
Heparinasa I .
1.00
 
Heparina .
alfa-Heparina .
Ácido Heparínico .
alfaheparina .
0.68
 
Liasas .
Desmolasa .
0.57
 
Heparinoides .
0.53
 
Antagonistas de Heparina .
0.52