serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.352 Esterasas .
D08.811.277.352.100 Hidrolasas de Éster Carboxílico .
D08.811.277.352.100.680 Fosfolipasas .
D08.811.277.352.100.680.510 Lisofosfolipasa .
D08.811.277.352.100.680.750 Fosfolipasas A .
D08.811.277.352.640 Hidrolasas Diéster Fosfóricas .
D08.811.277.352.640.700 Fosfolipasas .
D08.811.277.352.640.700.700 Fosfolipasas de Tipo C .
D08.811.277.352.640.700.710 Fosfolipasa D .
D10 Lípidos .
D10.570 Lípidos de la Membrana .
D10.570.755 Fosfolípidos .
D10.570.755.375 Glicerofosfatos .
D10.570.755.375.760 Ácidos Fosfatidicos .
D10.570.755.375.760.550 Lisofosfolípidos .
D10.570.755.375.760.550.550 Lisofosfatidilcolinas .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.543 Proteínas de la Membrana .
D12.776.543.750 Receptores de Superficie Celular .
D12.776.543.750.695 Receptores Acoplados a Proteínas G .
D12.776.543.750.695.420 Receptores Lisofosfolípidos .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Lisofosfolipasa .
Lecitinasa B .
Lisolecitinasa .
Fosfolipasa B .
1.00
 
Lisofosfolípidos .
Ácidos Lisofosfatidicos .
0.81
 
Receptores Lisofosfolípidos .
0.66
 
Fosfolipasas .
Lecitinasas .
0.60
 
Lisofosfatidilcolinas .
Lisolecitinas .
0.56
 
Fosfolipasas A .
0.52
 
Fosfolipasas de Tipo C .
Lecitinasa C .
Fosfolipasa C .
Fosfolipasas Tipo C .
alfatoxina .
Fosfolipasas de Tipo C .
0.51
 
Fosfolipasa D .
Lecitinasa D .
0.51