serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.450 Glicsido Hidrolasas .
D08.811.277.450.483 Hexosaminidasas .
D08.811.277.450.483.112 beta-N-Acetil-Galactosaminidasa .
D08.811.277.450.483.180 beta-N-Acetilhexosaminidasas .
D08.811.277.450.483.180.500 Acetilglucosaminidasa .
D08.811.277.450.483.765 Manosil-Glicoprotena Endo-beta-N-Acetilglucosaminidasa .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.400 Glicosiltransferasas .
D08.811.913.400.450 Hexosiltransferasas .
D08.811.913.400.450.400 Galactosiltransferasas .
D08.811.913.400.450.400.450 beta-N-Acetilglucosaminilglicopptido beta-1,4-Galactosiltransferasa .
D08.811.913.400.450.460 Glucosiltransferasas .
D08.811.913.400.450.460.200 Quitina Sintasa .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Manosil-Glicoprotena Endo-beta-N-Acetilglucosaminidasa .
Di-N-Acetilquitobiosil beta-N-Acetilglucosaminidasa .
Endo-beta-Acetilglucosaminidasa .
Endoglicosidasa F .
0.83
 
Quitina Sintasa .
Quitina-UDP Acetilglucosaminil Transferasa .
trans-N-Acetilglucosaminosilasa .
QUITINA-UDF ACETILGLUCOSAMINIL TRANSFERASA .
0.53
 
Acetilglucosaminidasa .
N-Acetil-beta-D-glucosaminidasa .
0.52
 
beta-N-Acetilhexosaminidasas .
beta-N-Acetilhexosaminidasa .
betahexosaminidasa .
ISOENZIMAS DE HEXOSAMINIDASAS .
ISOZIMAS DE HEXOSAMINIDASAS .
0.51
 
beta-N-Acetil-Galactosaminidasa .
0.50
 
beta-N-Acetilglucosaminilglicopptido beta-1,4-Galactosiltransferasa .
Galactosiltransferasa de la Tiroides .
0.49