serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.092 Aminas .
D02.092.668 Metilaminas .
D02.092.831 Propilaminas .
D02.522 Cetonas .
D02.522.520 Hexanonas .
D02.522.720 Pentanonas .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.132 Alcaloides .
D03.132.316 Emetina .
D03.633 Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocíclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.531 Isoquinolinas .
D03.633.100.531.321 Emetina .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.555 Transferasas del Grupo 1-Carbono .
D08.811.913.555.500 Metiltransferasas .
D08.811.913.555.500.800 Metiltransferasas de Proteína .
D09 Carbohidratos .
D09.698 Polisacáridos .
D09.698.365 Glucanos .
D09.698.365.180 Celulosa .
D09.698.365.180.663 Metilcelulosa .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.097 Proteínas Bacterianas .
D12.776.097.120 Proteínas de la Membrana Bacteriana Externa .
D12.776.097.120.425 Proteínas Fimbrias .
D12.776.543 Proteínas de la Membrana .
D12.776.543.100 Proteínas de la Membrana Bacteriana Externa .
D12.776.543.100.300 Proteínas Fimbrias .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.111 Fenómenos Bioquímicos .
G02.111.035 Alquilación .
G02.111.035.538 Metilación .
G02.607 Fenómenos de Química Orgánica .
G02.607.094 Alquilación .
G02.607.094.538 Metilación .
G03 Metabolismo .
G03.059 Alquilación .
G03.059.538 Metilación .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Pentanonas .
Dietil Cetonas .
Metil Propilcetonas .
1.00
 
Hexanonas .
Butilmetilcetonas .
Etilpropilcetonas .
0.65
 
Emetina .
Ipecina .
Metilcefalina .
0.51
 
Metilcelulosa .
0.51
 
Metiltransferasas de Proteína .
Proteína Metilasas .
0.46
 
Proteínas Fimbrias .
Pilina .
Propilina .
0.45
 
Propilaminas .
Propilamina .
0.44
 
Metilaminas .
0.44
 
Metilación .
0.42