serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A07 Sistema Cardiovascular .
A07.231 Vasos Sanguíneos .
A07.231.461 Microvasos .
A18 Estructuras de las Plantas .
A18.400 Raíces de Plantas .
A18.400.525 Micorrizas .
A19 Estructuras Fúngicas .
A19.690 Micorrizas .
B01 Eucariotas .
B01.300 Hongos .
B01.300.655 Micorrizas .
B01.650 Plantas .
B01.650.915 Árboles .
B05 Formas de los Organismos .
B05.550 Micorrizas .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Micorrizas .
Micorriza .
Micorrizas Arbusculares .
Ecdomicorriza .
Ectomicorrizas .
Endomicorriza .
Endomicorrizas .
Micorriza Arbuscular .
Micorriza Vesículoarbuscular .
Micorrizas Vesículoarbusculares .
Mycorrhizae Vesicular-Arbuscular .
1.00
 
Árboles .
Arbusto .
Arbustos .
0.49
 
Microvasos .
Microvasculatura .
Microvascularización .
Red Microvascular .
0.42