serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.847 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos .
D02.455.426.559.847.181 Benzocicloheptenos .
D02.455.426.559.847.181.384 Dibenzocicloheptenos .
D02.455.426.559.847.181.384.535 Nortriptilina .
D04 Compuestos Policíclicos .
D04.615 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos .
D04.615.181 Benzocicloheptenos .
D04.615.181.384 Dibenzocicloheptenos .
D04.615.181.384.535 Nortriptilina .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.244 Citocromos .
D08.244.453 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D08.244.453.878 Familia 51 del Citocromo P450 .
D08.244.453.878.500 Esterol 14-Desmetilasa .
D08.244.453.915 Esteroide Hidroxilasas .
D08.244.453.915.880 Esterol 14-Desmetilasa .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.662 Oxidorreductasas actuantes sobre Donantes de Grupo CH-NH .
D08.811.682.662.582 Oxidorreductasas N-Desmetilantes .
D08.811.682.662.582.400 Etilmorfina-N-Demetilasa .
D08.811.682.690 Oxigenasas .
D08.811.682.690.708 Oxigenasas de Función Mixta .
D08.811.682.690.708.170 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D08.811.682.690.708.170.499 Familia 51 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.499.500 Esterol 14-Desmetilasa .
D08.811.682.690.708.170.915 Esteroide Hidroxilasas .
D08.811.682.690.708.170.915.880 Esterol 14-Desmetilasa .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.422 Hemoproteínas .
D12.776.422.220 Citocromos .
D12.776.422.220.453 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D12.776.422.220.453.878 Familia 51 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.878.500 Esterol 14-Desmetilasa .
D12.776.422.220.453.915 Esteroide Hidroxilasas .
D12.776.422.220.453.915.880 Esterol 14-Desmetilasa .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.111 Fenómenos Bioquímicos .
G02.111.188 Remoción de Radical Alquila .
G02.111.188.500 Desmetilación .
G02.111.188.500.500 Desmetilación del ADN .
G02.607 Fenómenos de Química Orgánica .
G02.607.141 Remoción de Radical Alquila .
G02.607.141.500 Desmetilación .
G02.607.141.500.500 Desmetilación del ADN .
G03 Metabolismo .
G03.219 Remoción de Radical Alquila .
G03.219.500 Desmetilación .
G03.219.500.500 Desmetilación del ADN .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Oxidorreductasas N-Desmetilantes .
N-Desmetilasas .
Oxidorreductasas N-Demetilantes .
N-Demetilasas .
1.00
 
Desmetilación .
Desmetilación Oxidativa .
Desmetilaciones .
Desmetilaciones Oxidativas .
0.66
 
Esterol 14-Desmetilasa .
Esterol 14-Desmetilasas .
0.53
 
Desmetilación del ADN .
Desmetilación de ADN .
Desmetilaciones del ADN .
0.52
 
Nortriptilina .
Desitriptilina .
Desmetilamitriptilina .
0.52
 
Etilmorfina-N-Demetilasa .
0.50