serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.033 Alcoholes .
D02.033.100 Amino Alcoholes .
D02.033.100.291 Etanolaminas .
D02.033.100.291.502 Norepinefrina .
D02.033.100.291.502.651 Normetanefrina .
D02.033.100.291.525 Octopamina .
D02.033.100.624 Propanolaminas .
D02.033.100.624.706 Fenilpropanolamina .
D02.033.755 Propanoles .
D02.033.755.624 Propanolaminas .
D02.033.755.624.706 Fenilpropanolamina .
D02.092 Aminas .
D02.092.063 Amino Alcoholes .
D02.092.063.291 Etanolaminas .
D02.092.063.291.525 Octopamina .
D02.092.063.480 Norepinefrina .
D02.092.063.480.651 Normetanefrina .
D02.092.063.624 Propanolaminas .
D02.092.063.624.706 Fenilpropanolamina .
D02.092.211 Aminas Biogénicas .
D02.092.211.215 Monoaminas Biogénicas .
D02.092.211.215.311 Catecolaminas .
D02.092.211.215.311.560 Norepinefrina .
D02.092.211.215.311.560.651 Normetanefrina .
D02.092.211.215.811 Tiramina .
D02.092.211.215.811.651 Octopamina .
D02.092.311 Catecolaminas .
D02.092.311.461 Epinefrina .
D02.092.311.461.651 Normetanefrina .
D02.092.311.830 Norepinefrina .
D02.092.311.830.400 Nordefrin .
D02.092.471 Etilaminas .
D02.092.471.683 Fenetilaminas .
D02.092.471.683.152 Anfetaminas .
D02.092.471.683.152.500 p-Hidroxianfetamina .
D02.092.471.683.467 Fenfluramina .
D02.092.471.683.467.500 Norfenfluramina .
D02.092.471.683.725 Octopamina .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.633 Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocíclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.810 Quinolinas .
D03.633.100.810.835 Quinolonas .
D03.633.100.810.835.322 Fluoroquinolonas .
D03.633.100.810.835.322.374 Norfloxacino .
D23 Factores Biológicos .
D23.101 Biomarcadores .
D23.101.140 Biomarcadores de Tumor .
D23.101.140.540 Normetanefrina .
Z01 Ubicaciones Geográficas .
Z01.639 Islas .
Z01.639.760 Islas del Pacífico .
Z01.639.760.590 Melanesia .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
p-Hidroxianfetamina .
Hidroxifenilisopropilamina .
Metiltiramina .
Norfoledrina .
Oxianfetamina .
para-Hidroxianfetamina .
Parahidroxianfetamina .
1.00
 
Fenilpropanolamina .
Norefedrina .
0.62
 
Melanesia .
Islas Salomon .
Isla Norfolk .
0.52
 
/normas .
/criterio .
/criterios .
/directrices .
/estándares .
/pautas .
0.46
 
Nordefrin .
Metilnorepinefrina .
0.43
 
Norfloxacino .
NORFLOXACINA .
0.43
 
Octopamina .
p-Octopamina .
para-Octopamina .
Norsinefrina .
Paraoctopamina .
0.42
 
Norfenfluramina .
0.42
 
Norepinefrina .
Levarterenol .
Levonorepinefrina .
Noradrenalina .
0.41
 
Normetanefrina .
0.41