serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A08 Sistema Nervioso .
A08.800 Sistema Nervioso Perifrico .
A08.800.800 Nervios Perifricos .
A08.800.800.120 Nervios Craneales .
A08.800.800.120.640 Nervio Olfatorio .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.696 Fosfotransferasas .
D08.811.913.696.445 Nucleotidiltransferasas .
D08.811.913.696.445.308 ADN Nucleotidiltransferasas .
D08.811.913.696.445.308.300 ADN Polimerasa Dirigida por ADN .
D08.811.913.696.445.308.300.225 ADN Polimerasa I .
D08.811.913.696.620 Fosfotransferasas (Aceptor de Grupo Alcohol) .
D08.811.913.696.620.682 Protenas Quinasas .
D08.811.913.696.620.682.725 Protenas Tirosina Quinasas .
D08.811.913.696.620.682.725.400 Protenas Tirosina Quinasas Receptoras .
D08.811.913.696.620.682.725.400.185 Receptor IGF Tipo 1 .
D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.644 Pptidos .
D12.644.360 Pptidos y Protenas de Sealizacin Intracelular .
D12.644.360.262 Ciclinas .
D12.644.360.262.400 Ciclina I .
D12.776 Protenas .
D12.776.157 Protenas Portadoras .
D12.776.157.125 Protenas de Unin al Calcio .
D12.776.157.125.050 Anexinas .
D12.776.157.125.050.100 Anexina A5 .
D12.776.167 Protenas de Ciclo Celular .
D12.776.167.218 Ciclinas .
D12.776.167.218.400 Ciclina I .
D12.776.476 Pptidos y Protenas de Sealizacin Intracelular .
D12.776.476.262 Ciclinas .
D12.776.476.262.400 Ciclina I .
D12.776.543 Protenas de la Membrana .
D12.776.543.750 Receptores de Superficie Celular .
D12.776.543.750.630 Protenas Tirosina Quinasas Receptoras .
D12.776.543.750.630.468 Receptor IGF Tipo 1 .
D12.776.543.750.750 Receptores de Pptidos .
D12.776.543.750.750.400 Receptores de Factores de Crecimiento .
D12.776.543.750.750.400.780 Receptores de Somatomedina .
D12.776.543.750.750.400.780.400 Receptor IGF Tipo 1 .
D12.776.631 Protenas del Tejido Nervioso .
D12.776.631.750 Sinapsinas .
D12.776.744 Fosfoprotenas .
D12.776.744.840 Sinapsinas .
D13 cidos Nucleicos, Nucletidos y Nuclesidos .
D13.695 Nucletidos .
D13.695.578 Polinucletidos .
D13.695.578.550 Polirribonucletidos .
D13.695.578.550.560 Poli C .
D13.695.578.550.560.600 Poli I-C .
D13.695.578.550.650 Poli I .
D13.695.578.550.650.600 Poli I-C .
G04 Fenmenos Fisiolgicos Celulares .
G04.144 Ciclo Celular .
G04.144.220 Divisin Celular .
G04.144.220.220 Divisin del Ncleo Celular .
G04.144.220.220.687 Meiosis .
G04.144.220.220.687.444 Profase Meitica I .
G05 Fenmenos Genticos .
G05.113 Divisin Celular .
G05.113.220 Divisin del Ncleo Celular .
G05.113.220.687 Meiosis .
G05.113.220.687.500 Profase Meitica I .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Receptor IGF Tipo 1 .
Receptor IGF-I .
Receptor Similar a Insulina de Factor de Crecimiento I .
Receptor Similar a Insulina de Factor de Crecimiento Tipo 1 .
RECEPTORES FCI-I .
RECEPTORES DE SOMATOMEDINA C .
RECEPTORES DE FACTOR I DEL CRECIMIENTO SIMILAR A LA INSULINA .
RECEPTOR FCI TIPO 1 .
RECEPTOR FCI TIPO I .
RECEPTOR IGF TIPO I .
RECEPTORES F-I-CI .
0.43
 
ADN Polimerasa I .
ADN Polimerasa I ADN-Dependiente .
Pol I .
Fragmento de Klenow .
ADN Polimerasa alfa .
DNA Polimerasa I .
DNA Polimerasa I DNA-Dependiente .
DNA Polimerasa alfa .
Polimerasa I del ADN ADN-Dependiente .
Polimerasa alfa del ADN .
0.41
 
Poli I .
Polinucletidos de Inosina .
cidos Poliinosnicos .
0.39
 
Ciclina I .
0.39
 
Anexina A5 .
Anexina V .
Protena Anticoagulante I Placentaria .
Protena I de Anticoagulante Placentario .
Ancorina CII .
Calfobindina I .
Endonexina II .
Lipocortina V .
PAP-I .
0.38
 
Sinapsinas .
Sinapsina I .
Sinapsina II .
Sinapsina III .
Protena I .
Protena II .
0.38
 
Poli I-C .
0.38
 
Profase Meitica I .
Cigoteno .
Diacinesis .
Diploteno .
Etapa de Cigoteno .
Etapa de Diacinesis .
Etapa de Diploteno .
Etapa de Leptoteno .
Etapa de Zigoteno .
Fase Cigoteno .
Fase Diacinesis .
Fase Diploteno .
Fase Leptoteno .
Fase Zigoteno .
Leptoteno .
Zigoteno .
Profase 1 .
Profase I .
Profase Meitica 1 .
0.36
 
Nervio Olfatorio .
Nervio Craneal I .
I Par Craneal .
Par Craneal I .
Primer Par Craneal .
I Nervio Craneal .
Primer Nervio Craneal .
0.34