serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A08 Sistema Nervioso .
A08.186 Sistema Nervioso Central .
A08.186.211 Encfalo .
A08.186.211.132 Tronco Enceflico .
A08.186.211.132.659 Mesencfalo .
A08.186.211.132.659.413 Pednculo Cerebral .
A08.186.211.132.659.413.875 Tegmento Mesenceflico .
A08.186.211.132.659.413.875.381 Complejo Nuclear Oculomotor .
A08.800 Sistema Nervioso Perifrico .
A08.800.050 Sistema Nervioso Autnomo .
A08.800.050.050 Vas Autnomas .
A08.800.050.050.650 Nervio Oculomotor .
A08.800.050.600 Sistema Nervioso Parasimptico .
A08.800.050.600.475 Nervio Oculomotor .
A08.800.800 Nervios Perifricos .
A08.800.800.060 Vas Autnomas .
A08.800.800.060.650 Nervio Oculomotor .
A08.800.800.120 Nervios Craneales .
A08.800.800.120.600 Nervio Oculomotor .
A08.800.800.120.640 Nervio Olfatorio .
A08.800.800.120.680 Nervio ptico .
A08.800.800.120.800 Nervio Troclear .
C10 Enfermedades del Sistema Nervioso .
C10.292 Enfermedades de los Nervios Craneales .
C10.292.150 Enfermedades del Nervio Abducens .
C10.292.150.100 Traumatismo del Nervio Abducente .
C10.292.262 Traumatismos del Nervio Craneal .
C10.292.262.200 Traumatismo del Nervio Abducente .
C10.292.562 Trastornos de la Motilidad Ocular .
C10.292.562.700 Enfermedades del Nervio Oculomotor .
C10.292.650 Enfermedades del Nervio Olfatorio .
C10.900 Traumatismos del Sistema Nervioso .
C10.900.300 Traumatismos Craneocerebrales .
C10.900.300.218 Traumatismos del Nervio Craneal .
C10.900.300.218.150 Traumatismo del Nervio Abducente .
C11 Oftalmopatas .
C11.590 Trastornos de la Motilidad Ocular .
C11.590.436 Enfermedades del Nervio Oculomotor .
C26 Heridas y Lesiones .
C26.915 Traumatismos del Sistema Nervioso .
C26.915.300 Traumatismos Craneocerebrales .
C26.915.300.400 Traumatismos del Nervio Craneal .
C26.915.300.400.100 Traumatismo del Nervio Abducente .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Enfermedades del Nervio Oculomotor .
Parlisis del Tercer Nervio .
Parlisis del Tercer Par Craneal .
Enfermedades del III Nervio Craneal .
Enfermedades del III Par Craneal .
Enfermedades Craneales del III Nervio .
Paralisis del Nervio Oculomotor .
PARESIA DEL NERVIO OCULOMOTOR .
PARESIA DEL TERCER NERVIO .
0.80
 
Nervio Olfatorio .
Nervio Craneal I .
I Par Craneal .
Par Craneal I .
Primer Par Craneal .
I Nervio Craneal .
Primer Nervio Craneal .
0.67
 
Complejo Nuclear Oculomotor .
Ncleos del Nervio Motor Ocular Comn .
Ncleos del Tercer Par Craneal .
0.67
 
Enfermedades del Nervio Olfatorio .
Enfermedades del I Nervio Craneal .
Enfermedades del I Par Craneal .
Enfermedades Craneales del I Nervio .
Enfermedades del Primer Nervio Craneal .
0.57
 
Nervio ptico .
Nervio Craneal II .
II Par Craneal .
II Nervio Craneal .
Segundo Nervio Craneal .
0.52
 
Nervio Oculomotor .
Nervio Craneal III .
III Par Craneal .
III Nervio Craneal .
Tercer Nervio Craneal .
Nervio Motor Ocular Comn .
0.52
 
Nervio Troclear .
Nervio Craneal IV .
IV Par Craneal .
IV Nervio Craneal .
Cuarto Nervio Craneal .
0.51
 
Traumatismo del Nervio Abducente .
Neuropata Abducente Traumtica .
Parlisis Traumtica del Sexto Nervio .
Parlisis Traumtica del VI Par Craneal .
Parlisis Traumtica del Sexto Par Craneal .
0.50